Landsbydag: Hvad skal landsbyudvalget arbejde med?

Kom til Landsbydag søndag den 27. januar 2019. Vær med til at præge, hvordan Lejres kommende Landsbyudvalg skal arbejde med udviklingen af vores 49 småbyer og landsbyer.

Skrevet den. 7. januar 2019

Kom til Landsbydag søndag den 27. januar 2019. Vær med til at præge, hvordan Lejres kommende Landsbyudvalg skal arbejde med udviklingen af vores 49 småbyer og landsbyer.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at nedsætte et landsbyudvalg, som skal fremme innovation og nytænkning af landsbyudviklingen. Den nærmere sammensætning af Landsbyudvalget samt udvalgets opgave- og arbejdsformer besluttes af Kommunalbestyrelsen i foråret 2019.

Inden da vil Kommunalbestyrelsen gerne have borgeres og virksomheders syn på,  hvad Landsbyudvalget skal arbejde med for at fremme  landsbyernes udvikling.  Kommunalbestyrelsen inviterer derfor til  en Landsbydag, hvor deltagerne får mulighed for at bidrage til arbejdsgrundlaget for Landsbyudvalget.

Hvem kan deltage i Landsbydagen?
Det er gratis at deltage, og alle interesserede er velkomne: Bylaug, grundejerforeninger, andre foreninger, virksomheder og engagerede borgere.

Der er plads til cirka 100, og derfor kan vi ikke garantere, at der er plads til alle. Hvis dagen bliver overtegnet, vil vi foretage en udvælgelse og sikre, at deltagerkredsen og den geografiske repræsentation er så bred som mulig.

Tid og sted
Landsbydagen afholdes den 27. januar 2019 fra kl. 9.30-15
i Ejby & Omegns Forsamlingshus, Ejbyvej 60, 4070 Kirke Hyllinge.

Tilmelding
Skriv til plan@lejre.dk. Skriv i din tilmelding, hvis du repræsenterer et bylaug, en forening eller lignende, samt hvilken by du kommer fra.

Har du spørgsmål til dagen, er du velkommen til at kontakte Bjørn Henrichsen i Lejre Kommune, 5380 8188 eller bjhe@lejre.dk

Program for dagen

09.00 – Morgenmad

09.30 – Velkommen v/ Borgmester Carsten Rasmussen

09.40 – Afsættet for Landsbyudvalget: Hvad ved vi allerede?

10.10 – Tematime ’Naturen og byerne’:
Mange borgere peger på naturen og adgangen til den som en væsentlig  årsag til at bo i Lejre Kommune. Hvordan får vi naturen tænkt endnu stærkere ind i udviklingen af vores 49 landsbyer og småbyer? Korte inspirationsoplæg fra  egne byer og eksperter udefra danner rammen for debat om naturen og landsbyerne.

11.10 – Tematime om ’bysamarbejder’:
Opbygning af lokal handlekraft og organisering af bysamarbejdet kan være en væsentlig brik i landsbyernes udvikling.  Korte inspirationsoplæg fra egne byer og eksperter udefra danner rammen for debat om handlekraftige bysamarbejder.

12.10 – Frokost: Let anretning

12.40 – Tematime ’Den moderne landsby’:
Det er vigtigt for borgerne i Lejre Kommune – også for de kommende generationer – at  bo i en moderne landsby . Men hvordan udvikler vi den moderne landsby? Hvordan kan vi opgradere fysisk og digital infrastruktur. Hvordan styrker vi lokale kredsløb med nye bytte, låne- og delemuligheder? Korte inspirationsoplæg fra egne byer og eksperter udefra danner rammen for debat de moderne landsbyer.

13.40 – Åben scene: Bordgrupper arbejder og giver input til Landsbyudvalgets virke

14.30 – Opsamling, afrunding og videre proces

15.00 – Tak for i dag v/ Borgmester Carsten Rasmussen