Borgmester: Vi skal bruge pengene rigtigt

Budgetforhandlingerne er i gang i Lejre Kommune, og borgmester Carsten Rasmussen understreger, at det ikke er en spareøvelse. Til gengæld vil politikerne gerne overveje, om der er grund til at flytte penge fra nogle områder til andre.

Skrevet den. 31. august 2018

"Vi ser lige nu en virkelig positiv udvikling i kommunen: Indbyggertallet stiger, og der kommer flere børnefamilier. Samtidig bliver der flere ældre i kommunen. Det er glædeligt, og det skaber samtidig nogle behov, som vi ikke havde for få år siden. De behov vil blive endnu tydeligere i fremtiden”, siger borgmester Carsten Rasmussen. Han peger på blandt andet behovet for penge til nye børnehaver, plejeboliger til ældre og modernisering af skoler og haller.

”Kommunens budget er i balance, og vi har faktisk lidt flere penge til rådighed næste år sammenlignet med 2018. Så egentlig behøver vi slet ikke gøre noget. Men spørgsmålet er, om vi gør klogt i at prioritere om, når nu virkeligheden ændrer sig. Det kan for eksempel handle om at bygge nye dagtilbud, opgradere skoler og skabe bedre rammer for flere ældre. Vi har ikke besluttet, at vi vil omprioritere, men vi mener, det er klogt at tænke sig om. Kald det rettidig omhu”, tilføjer Carsten Rasmussen.

Og selv om det altså ikke samlet set er en spareøvelse, erkender borgmesteren, at nogle beslutninger kan komme til at gøre ondt.

”I Lejre Kommune har vi jo kun de penge, vi har. Så hvis vi skal bruge flere penge på et område, er vi nødt til at skære ned på et andet. I foråret traf vi en politisk beslutning om at få udarbejdet et omprioriteringskatalog, altså et overblik over hvilke muligheder vi har for at spare penge som vi kan bruge til at investere i bl.a. anlæg. Omprioriteringskataloget peger på muligheder for cirka 50 mio. kr.”.

I disse dage sender Lejre Kommune budgettet for 2019-2022 i høring hos forældrebestyrelser, brugerbestyrelser og de mange andre parter, som har mulighed for at udtale sig, inden kommunalbestyrelsen træffer de endelige beslutninger. Med i materialet er kataloget over mulige omprioriteringer, som politikerne i denne tid drøfter.

”Vi er meget interesserede i alle input. De beslutninger, vi træffer nu, skal vi leve med mange år frem, og de skal også komme fremtidens generationer i Lejre Kommune til gavn. Det er endnu en god grund til, at vi skal tænke os særlig godt om”.

Det endelige budget vedtages den 4. oktober. Interesserede kan læse mere om budgetforhandlingerne på Lejre.dk.