Mere end hver anden flygtning i Lejre Kommune er i arbejde

For to år siden formulerede regeringen en ambitiøs målsætning for flygtninges beskæftigelse: Hver anden flygtning skal være i arbejde. Lejre Kommune er blandt de kommuner, der i dag lever op til det mål.

Skrevet den. 13. april 2018

Øverst fra venstre: Mikkel Friis- Holm, Abdul Masih Saleit, Esmir Calderon, Christian Plank, Eva Klixbüll, Lasse Bjerregaard.
Forrest: Karmen Daioub, Anna Klareskov.

- Jeg tror på, at beskæftigelse baner vejen til succesfuld integration, og derfor prioriterer vi den beskæftigelsesrettede integrationsindsats højt her i Lejre. Jeg er stolt over og glad for nu at se, at vores indsatser har god effekt for borgerne, udtaler Christian Plank, formand for Udvalget for Job & Arbejdsmarked i Lejre Kommune.

En af de flygtninge, som er kommet i arbejde i Lejre Kommune, er Karmen Daioub, som kom til Danmark fra Syrien for snart to et halvt år siden. I dag er hun både færdig på sprogskolen, har fået kørekort – og så har hun arbejdet hos Friis-Holm Chokolade i snart to år.

Karmens tid på chokoladefabrikken begyndte med en virksomhedspraktik, som blev til en løntilskudsansættelse, som siden endte i en ordinær ansættelse. En ansættelse, som Karmen værdsætter højt:

 - Det betyder rigtig meget for mig at arbejde, at kunne klare mig selv og bidrage til det danske samfund ved at betale skat, siger Karmen Daioub.

I efteråret 2017 anbefalede Karmen sin mand til arbejdspladsen, og i dag arbejder også han på chokoladefabrikken. Ejer, Mikkel Friis-Holm, ser først og fremmest de to som dygtig arbejdskraft:

 - Jeg har aldrig tænkt på dem som flygtninge. De er jo bare nogle mennesker, der skal skabe sig en ny tilværelse. For mig har det været en gave at møde dem, fordi det har været en mulighed for at rekruttere nogle dygtige mennesker til fabrikken, siger Mikkel Friis-Holm.

Lokalsamfundet løfter i fællesskab                                                                            

I Jobcenter Lejre, som Karmen og hendes mand i sin tid også var tilknyttet, er man ikke i tvivl om, hvorfor Lejre Kommune er lykkedes så godt med at få flygtninge i arbejde:

 - De resultater, vi har skabt i Lejre, kommer bl.a. af en stor indsats fra jobcenterets medarbejdere, politisk opbakning og ikke mindst et godt samarbejde med de lokale virksomheder, frivillige og det kommunale sprogcenter. I Lejre Kommune tror vi på, at integrationsopgaven bedst løftes i fællesskab. Derfor har vi arbejdet målrettet for at forene alle de gode kræfter i og uden for kommunen om indsatsen, fortæller Lasse Bjerregaard, afdelingsleder i jobcenterets afdeling Beskæftigelse og Virksomhedsservice.

Jobcenteret samarbejder med den frivillige forening, Lejre Flygtningevenner, som er en del af Dansk Flygtningehjælp. Lejre Flygtningevenner arbejder for at gøre hverdagen lidt lettere for flygtningene gennem fx socialt samvær og rådgivning.

Spørger man de frivillige, er der ingen tvivl om, at der er mange flygtninge, der, ligesom Karmen og hendes mand, rigtig gerne vil arbejde:

 - Flygtningene har generelt et stort ønske om at få et arbejde, så de kan blive selvforsørgende. Det er de vant til, hvor de kommer fra. Derfor ser Lejre Flygtningevenner med tilfredshed på, at det nu er lykkedes Lejre Kommune at få hver anden flygtning i arbejde, siger Lennart Skov-Hansen, som er formand for Lejre Flygtningevenner.

Faktaboks                                                                               

  • Ifølge en opgørelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet var 57 % af flygtninge og familiesammenførte[1] fra Lejre Kommune i arbejde i 4. kvartal 2017. Medregnet er også personer, der både har modtaget overførselsindkomst og løn i perioden.
    [1] Opgørelsen dækker flygtninge og familiesammenførte til flygtninge på mellem 21 og 64 år, som har haft ophold i Danmark i tre år, og som har haft lønmodtagerbeskæftigelse i perioden
  • På landsplan var andelen af flygtninge i arbejde 38 % i samme periode

Links                                                                                                             
Læs mere om opgørelsen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet: https://integrationsbarometer.dk/aktuelt/7

Kontaktoplysninger for pressen:
Christian Plank, formand for Udvalget for Job & Arbejdsmarked, chpl@lejre.dk,
tlf.: 20 11 14 00

Mikkel Friis-Holm Ottosen, ejer af Friis-Holm Chokolade, mikkel@friis-holm.dk,
tlf.: 28 14 03 00

Lasse Bjerregaard, afdelingsleder for Beskæftigelse og Virksomhedsservice, Center for Job & Social, labj@lejre.dk, tlf.: 61 18 20 22

Lennart Skov-Hansen, formand for Lejre Flygtningevenner, lennart.skov.hansen@gmail.com

[1] Opgørelsen dækker flygtninge og familiesammenførte til flygtninge på mellem 21 og 64 år, som har haft ophold i Danmark i tre år, og som har haft lønmodtagerbeskæftigelse i perioden