Rester af pesticid i drikkevand

Fors A/S har fundet rester af pesticidet desphenyl-chloridazon i drikkevandet fra Hornsherred-værket, som forsyner Roskilde by og en mindre del af det nordlige Lejre Kommune med drikkevand.

Skrevet den. 7. september 2017

Fundet er klart under grænseværdien for, hvor meget der må være i vandet, og der er ingen sundhedsfare ved at drikke vandet.

I prøven fra Hornsherred-værket har laboratoriet mål 0,017 mikrogram, mens grænseværdien – altså hvor meget der maksimalt må være i vandet – er på 0,1 mikrogram.

I Lejre Kommune drejer det sig om ca. 500 husstande der får vand fra Hornsherredværket. Se oversigtskort over de berørte områder.

Fors A/S udsendte i dag en pressemeddelelse som bl.a. beskriver, hvad Fors A/S gør nu, for at komme forureningen helt til livs:

Pressemeddelelse
Dato: 07-09-2017

Fund af pesticider i Roskilde-vand

Fors A/S har fundet rester af pesticider under grænseværdien i vand fra det vandværk, der forsyner store dele af Roskilde. Budskabet er dog klart: Der er ingen sundhedsfare, vandet kan drikkes uden problemer.

Der er fundet rester af pesticidet desphenyl-chloridazon i drikkevandet fra Hornsherred-værket, som forsyner Roskilde by og en mindre del af det nordlige Lejre Kommune med drikkevand. Det er konklusionen på den laboratorie-undersøgelse, som Fors A/S, der leverer drikkevand i Roskilde, Lejre og Holbæk kommuner, netop har modtaget.

Fundet er heldigvis klart under grænseværdien for, hvor meget der må være i vandet. I prøven fra Hornsherred-værket har laboratoriet mål 0,017 mikrogram, mens grænseværdien – altså hvor meget der maksimalt må være i vandet – er på 0,1 mikrogram.

”Prøven viser heldigvis, at vi er mindst fem gange under grænseværdien, men det er ærgerligt, at det overhovedet findes i vores vand. Vores mål er helt at undgå pesticider i det vand, vi pumper op. Derfor sætter vi nu yderligere ressourcer ind på at finde den eller de boringer, hvor pesticidet findes,” siger Leif Ordrup Pedersen, vandchef i Fors A/S.

Fors A/S har nu sendt prøver fra de boringer, hvorfra der hentes vand op til Hornsherred-værket til laboratoriet for yderligere test. De skal vise, hvilke boringer, som bidrager til forureningen. Når den forurenede boring er fundet, vil den blive lukket.

På Fors A/S hjemmeside vil det blive meldt ud, når vandet, der sendes ud fra Hornsherred-værket igen er fuldstændigt fri for rester af de 36 pesticider, som alle vandværker i Danmark skal tjekke for.

Fors A/S har også fået tjekket vandet fra sine to vandværker i Holbæk og et mindre vandværk i Lejre Kommune, der leverer vand til området omkring Kr. Såby. Her viste prøverne, at der ikke er pesticidrester i vandet.

Yderligere info kan fås ved at kontakte:
Uffe Laursen
Udviklings- og kommunikationschef
Ufl@fors.dk, 5141 2984