Lejre Kommune går lidt frem i DIs erhvervsklimamåling

Dansk Industri har netop udsendt sin årlige erhvervsklimamåling. Lejre er gået frem fra nr. 91 i 2016 til nr. 86.

Skrevet den. 5. september 2017

”Det er herligt, at vi går frem i målingen. Men ranglister er ærlig talt ikke det mest interessante i sig selv. Den direkte dialog med virksomhederne er mere interessant,” udtaler borgmester Carsten Rasmussen og fortsætter: ”Vi har i flere år arbejdet benhårdt på at skabe et solidt erhvervsklima i Lejre Kommune. Det afspejler sig bl.a. i de statistiske tal i DI-målingen og i de vækstindikatorer, Væksthus Sjælland løbende offentliggør. De viser en stærk og robust udvikling i Lejre Kommune.”

Lejre stærk på de hårde facts

Tager man gennemsnittet af Lejre Kommunes placeringer på de statistiske data i DIs erhvervsklimamåling, ligger kommunen nr. 45. Den solide placering bakkes op af andre undersøgelser, fx Dansk Byggeris fra juni måned 2017, og af Vækstvilkår 2017 for Lejre Kommune, som Væksthus Sjælland lige har udgivet.

”Vækstvilkår 2017 viser en markant fremgang på næsten alle vækstindikatorer,” udtaler formand for Erhvervs- og Turismeudvalget Grethe Saabye. ”Befolkningstallet stiger støt, og beskæftigelsesprocenten er på 78,2 % mod et landsgennemsnit på 72,1 %. Der bliver skabt nye jobs i Lejre Kommunes virksomheder. Endelig er eksportværdien af Lejre Kommunes erhvervsliv steget med 23 % over de seneste år, og der bliver skabt mange nye virksomheder med en høj overlevelsesrate. Det er en meget positiv udvikling, og vi vil i Erhvervs- og Turismeudvalget fortsætte samarbejdet med alle dele af erhvervslivet og være med til at skabe gode vilkår for at drive virksomhed.”

Lejre Kommune har taget initiativ til en række tiltag, som bl.a. tæller en stor indsats for bedre mobil- og bredbåndsdækning, et tættere samarbejde med erhvervsforeningerne om bl.a. information og netværk og samarbejde mellem virksomhederne, opnormering med en medarbejder i byggesagsbehandlingen, branding af Lejre Kommune og udbygning af boliger for at sikre arbejdskraftudbud for virksomhederne og liv i byerne. Borgmesteren og udvalgsformanden har været på en lang række virksomhedsbesøg for at forstå virksomhedernes behov og oplevelser.

Fortsat dialog med erhvervslivet er vejen frem

Borgmester Carsten Rasmussen slutter af:

”Det er ærgerligt at de positive facts ikke slår bedre igennem i DI medlemmernes følelser og oplevelser af Lejre Kommune som hjemsted for deres virksomhed. Både jeg og udvalgsformand Grethe Saabye har i det seneste års tid besøgt mere end 35 virksomheder, og heldigvis møder vi stor tilfredshed og opbakning til samarbejdet om at styrke vores kommune, både som bosætnings- og erhvervskommune. Jeg erkender også, at vi trods en opnormering sidste år har vanskeligt ved at følge med i ordrebøgerne inden for bl.a. byggesagsbehandling. Det er positivt, for det er udtryk for aktivitet og vækst, men selvfølgelig er det ikke tilfredsstillende at vi for tiden overskrider servicemålene i byggesagsbehandlingen. Jeg glæder mig til at fortsætte dialogen om, hvad forvaltningen og kommunalbestyrelsen kan gøre bedre, og hvad erhvervslivet – herunder DI’s medlemmer – selv kan bidrage med i bestræbelserne på at skabe bæredygtig vækst og bedre kernevelfærd for alle, der bor og arbejder her i Lejre Kommune.”

Faktaboks:

• DIs erhvervsklimaundersøgelse forsøger at kortlægge det lokale erhvervsklima gennem et spørgeskema, der sammenholdes med 22 statistiske parametre.

• Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 i undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder, erhvervsfrekvens mv.

• 45 virksomheder har ifølge DI selv svaret på den årlige undersøgelse i Lejre Kommune (ud af 157 adspurgte). De repræsenterer 13,9 % af de private arbejdspladser i Lejre Kommune.

Se undersøgelsen "Lokalt erhvervsklima 2017"

Kontaktinformation for pressen:
Borgmester Carsten Rasmussen, carr@lejre.dk, tlf.: 20 26 13 00.
Udvalgsformand, Udvalget for Erhverv & Turisme, Grethe Nørtoft Saabye, gsaa@lejre.dk, tlf.: 40 89 44 76.