Vandgang på Osted Skole

Reportage fra en ekskursion med elever fra 6. og 7. klasse fra Osted Skole, som onsdag den 4. oktober var på ekskursion til Tokkerup Rensningsanlæg.

Skrevet den. 9. oktober 2017

Derefter deltog eleverne i elektrofiskeri i Tokkerup Å, hvor de sammen med deres lærere skulle lave en bestandsanalyse ved hjælp af elektrofiskeri.

De unge mennesker fra Osted Skole, skulle følge spildevandet fra byen inden det til sidst løb ned i Tokkerup Å, hvor elektroderne skulle dyppes i åen for at se, om der skulle være nogle fisk i det lille vandløb, der siden løber til Langvad Å og ender i Roskilde Fjord.

Elever og lærere drog i fælles fodslaw afsted fra skolen denne årle morgen i let støvregn, men med højt humør.

På Tokkerup Rensningsanlæg viste Kasper rundt, og fortalte om alle de forskellige processer, fra den mekaniske rensning af spildevandet, til den mere biologiske nedbrydning af næringsstoffer i det velfungerende anlæg, der modtager spildevand fra en håndfuld små landsbysamfund, samt fra Osted by.

Eleverne syntes jo nok, der lugtede lidt, men den ungdommelige nysgerrighed overvandt hurtigt det lettere aromatiske ubehag.

Derefter gik turen til Tokkerup Å, hvor eleverne skulle overvære og deltage i en bestandsanalyse, for at finde ud af, hvor mange ørreder der lever på en given ”station” i åen, -for udover at være lærer på Osted Skole, er Rune Hylby også bandeleder i Den sjællandske Grusbande, der ”gør den slags”….!

Den sjællandske Grusbande er et samarbejde mellem Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Der blev elektrofisket på to stationer: En ”god station” og en ”mindre god station”. Forventningen var således, at på den gode station ville der være mange ørreder og på den mindre gode station, ville der være få.

De data, der kommer ud af den slags analyser kan blandt andet bruges på længere sigt til at vurdere, om det er en idé at forbedre miljøforholdene ved eksempelvis at lægge gydegrus ud, så ørrederne får endnu bedre forhold, eller om bestanden egentlig har det fint, som forholdene er.

Efter en gennemgang af udstyret, og de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, elektrofiskeri med 220 volt naturligvis kræver, -var alle klar til at ”fiske”.

På den første –gode- station, blev der fanget i alt 9 fine ørreder, mellem 10½ -13 cm. Flotte små rødprikkede ørreder, der er klækket på gydebankerne helt naturligt i Tokkerup Å.

Eleverne var gode til at give plads for hinanden, således at alle kom helt tæt på de små sprællende ørreder. Nogle målte fisk, mens andre siden satte dem ud i åen igen.

Just som elektrofiskeriet var i gang, dukkede Anne-Marie G. Kristensen fra Lejre Kommune op for at kigge med. Anne-Marie er biolog og kunne yderligere gøre eleverne kloge på de ting, der foregår nede i Tokkerup Å.

Pludselig var alle i gang med en større kommunal ”sammenkomst”, hvor Osted Skoles 6. og 7. klasse-elever, lærere og en repræsentant for afdelingen for natur og miljø i Lejre Kommune i fællesskab kunne se naturen folde sig ud lige foran fødderne. Derefter gik elever, lærere og Anne-Marie i gang med den næste station, -den, der ikke havde de samme gode miljøforhold.

Her blev der kun fanget en enkelt ørred på 11 cm, hvilket faktisk var helt i tråd med forventningen, idet der ikke var den samme strøm, ikke de samme skjul og ikke den samme mængde føde, som på den første og gode strækning.

Naturen reagerer jo øjeblikkeligt, når forholdene ikke er optimale, og omvendt. Gode forhold giver en stor bestand, og mindre gode forhold, giver en mindre bestand. That’s it!

Da bestandsanalysen var afsluttet på de to stationer, blev der pakket sammen, og just som eleverne gik retur til Osted Skole, begyndte de første små rigtige regndråber at dryppe fra oven, -men eleverne opdagede det vist ikke, for det havde været en god dag i frisk luft, med både spildevand og elektrofiskeri.     

 Reportagen er skrevet af lærer på Osted Skole, Rune Hylby