Lejre Kommune er klar til ældredrådsvalg

Efteråret byder ikke kun på kommunal- og regionsrådsvalg. Også Ældrerådet i Lejre Kommune skal have besat dets syv pladser.

Skrevet den. 13. oktober 2017

12 kandidater er klar, og er du fyldt 60 år og bosiddende i Lejre Kommune, har du mulighed for at være med til at sammensætte Ældrerådet.

Ældrerådet har mange funktioner, bl.a. som rådgivende organ for Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske sager og som samarbejdspartner vedrørende kommunens ældrepolitik.

Rådet kan også fremsætte spørgsmål, ideer og forslag om ældreområdet til politikerne. Sager, hvor ældrerådet høres, omhandler bl.a. byggeri af pleje- og ældreboliger, kvalitetsstandar­der om bl.a. hjemmehjælp og genoptræning, trafik og kom­mu­nale budgetter.

Hvem kan stemme?
Alle borgere, der senest tirsdag den 21. november 2017 er fyldt 60 år og bor i Lejre Kommune, kan stemme til ældrerådsvalget.

Hvis du er stemmeberettiget, vil du i uge 44 modtage brevstemmemateriale med posten. Her vil der indgå en stemmeseddel, et følgebrev og en frankeret svarkuvert, samt en folder hvor de opstillede kandidater præsenterer sig selv.

Hvordan stemmer jeg?
Du kan sende stemmesedlen per brev i den medfølgende svarkuvert, eller aflevere brevstemmen i svarkuverten i Borgerservice på Rådhuset i Hvalsø, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø eller i Koncernsekretariatet på Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15, 4320 Lejre i den almindelige åbningstid, som du finder her. Du kan brevstemme fra mandag den 6. november.

Du kan også aflevere din stemmeseddel i svarkuverten på valgdagen tirsdag den 21. november på dit valgsted, når du stemmer til kommunal- og regionsrådsvalget. Her er der opstillet en valgurne specielt til ældrerådsvalget med tydelig markering. Har du spørgsmål, kan du få hjælp af en tilforordnet på valgstedet.

Uanset hvordan du afleverer din stemmeseddel, skal du være opmærksom på, at den skal være valgbestyrelsen i hænde senest kl. 20.00 tirsdag den 21. november 2017.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om Lejre Kommunes Ældreråd og rådets arbejde på www.lejre-aeldreraad.dk. Hvis du har spørgsmål til selve valget, kan du kontakte Koncernsekretariatet på telefon 4646 4723.