Børn skal lære at blive synlige i vintermørket

Lejre Kommune gennemfører i samarbejde med Cyklistforbundet og Lærerstandens Brandforsikring kampagnen "Lys på med Ludvig" for kommunens 4. klasser i hele november måned.

Skrevet den. 27. oktober 2017

Det kan få fatale konsekvenser, hvis bilister ikke kan se en cyklist i mørket, men mange børn ved ikke, hvor svært det er at se en person, der cykler uden lys og reflekser. Når vi skal hjem fra skole og arbejde på mandag, er det betragteligt mørkere end dagen før. Det skyldes, at uret er stillet en time tilbage, og inden længe er dagen så kort, at man skal have lygter på cyklen både til og fra skole.

Derfor gennemfører Lejre Kommune i samarbejde med Cyklistforbundet og Lærerstandens Brandforsikring igen i år kampagnen "Lys på med Ludvig", der henvender sig til både forældre og til skoler. Kampagnen skal lære børnene at passe på sig selv i vintermørket og sætter spot på vigtigheden af gode cykellygter og reflekser. Ifølge lygteloven skal der være lys på cyklen fra solnedgang til solopgang og i usigtbart vejr.

I 4. klasse begynder mange børn at cykle på egen hånd til skole. Det er i den alder, at vi skal gøre børnene til lygtevante cyklister, så de bedre kan passe på sig selv, når de cykler i den mørke tid.

-Gode og sikre cykelvaner og evnen til at tage ansvar for egen sikkerhed i trafikken etableres i barndommen, og derfor er indsatsen over for de 10-11 årige vigtig. Derfor er Lejre Kommune engageret i arbejdet med at styrke børns viden om lys og reflekser samt med at forebygge trafik­ulykker med børn involveret, siger udvalgsformand Martin Stokholm, Udvalget for Teknik & Miljø.

Onsdag den 1. november deler en række af kommunens skoler reflekser ud til eleverne fra morgenstunden.

Om kampagnen

LYS PÅ med Ludvig” sætter hvert år fokus på lygter og reflekser. Lejre Kommune har gennem flere år været en del af kampagnen, der henvender sig til folkeskolens 4. klasser.

Formålet er at øge børns viden om synlighed og sikkerhed i trafikken gennem et undervisningsforløb med fokus på vigtigheden af lys og reflekser på cyklen. Med kampagnen får eleverne information om vigtigheden af at cykle med lys i mørket, og de får mulighed for arbejde med lys og synlighed i flere fag. Det betyder, at de kan tilegne sig viden og gøre sig konkrete erfaringer, som er direkte adfærdspåvirkende. Samtidig inddrages barnets omgivelser - kammerater, familie, lærere, skole og kommune. Den samlede effekt bliver udvikling af gode og stabile lygtevaner, som eleverne får glæde af resten af livet.

45.000 elever deltager i år i kampagnen, som dermed når ud til cirka 2/3 af landets 4. klasser. Kampagnen, der gennemføres i et samarbejde mellem kommunen, Cyklistforbundet og Lærerstandens Brandforsikring, indeholder blandt andet følgende aktiviteter: 

  • lyspaa.dk/foraeldre tilbydes forældre guides, viden og inspiration til at hjælpe eget barn med at blive synlig i trafikken. 
  • Skolerne i kommunen tilbydes gratis undervisningsmaterialer til 4. klasse, reflekser og lygter til undervisningsbrug, et webunivers med inspiration til færdselssikkerhedsundervisningen samt deltagelse i en tegnekonkurrence, hvor børnene formidler deres nye viden om lygter og reflekser.

 Læs mere om kampagnen på www.lyspaa.dk

Se hvilke skoler, der deltager i Lejre Kommune (samt i regionen og på landsplan)