Nyt Ældreråd på plads i Lejre Kommune

Der er nu valgt 7 personer samt 5 suppleanter til Lejre Kommunes nye Ældreråd blandt 12 opstillede kandidater. Rådet er valgt for perioden 2018-2021, og medlemmerne ser frem til at tage hul på arbejdet i det nye år.

Skrevet den. 29. november 2017

Ældrerådsvalget har fungeret som brevstemmevalg, og ud af de i alt 7843 stemmeberettigede vælgere i kommunen, valgte 4.079 at afgive deres stemme, i alt 52 %. Optællingen viser, at det kommende Ældreråd kommer til at se således ud:

Medlemmer:

 • Karin Torndyb, Gevninge, 544 stemmer
 • Kirsten Kornval, Lyndby Strand, 482 stemmer
 • Kurt Erik Larsen, Lejre, 466 stemmer
 • Leif Blom, Ejby, 423 stemmer
 • Bjarne Bang Christensen, Hvalsø, 407 stemmer
 • Per Frandsen, Hvalsø, 398 stemmer
 • Birgit Skov Olsen, Ejby, 321 stemmer

Suppleanter:

 • Bjarne Hørlykke, Kirke Sonnerup, 280 stemmer
 • Per Bromand Nørgaard, Allerslev, 277 stemmer
 • Jeanette Dæhnfeldt, Glim, 210 stemmer
 • Per Lerche Brasch, Hvalsø, 161 stemmer
 • Eva Elisabeth Pedersen, Gevninge, 83 stemmer

Ældrerådet konstituerer sig med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær på det afgående ældreråds sidste møde, som finder sted den 13. december 2017.

Afgående formand Keld Mortensen glæder sig over, at mange borgere har valgt at stemme til valget og på den måde få indflydelse på ældrepolitikken i Lejre Kommune.
- Jeg har oplevet, at Ældrerådet er en vigtig funktion i forhold til at varetage de ældres interesser, og derfor er jeg glad for, at så mange kandidater har ønsket at stille op. Men det glæder mig også, at mange vælgere anerkender Rådets arbejde ved at afgive deres stemme. Nu er Ældrerådet for næste periode fastsat, og jeg ved, at alle glæder sig til at tage fat, siger Keld Mortensen.

Ældrerådet har mange funktioner i Lejre Kommune. Blandt andet fungerer det som rådgivende organ for Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske sager og som samarbejdspartner vedrørende kommunens ældrepolitik. Rådet kan også fremsætte spørgsmål, idéer og forslag om ældreområdet til politikerne. Rådet skal høres i alle sager, der vedrører ældre, f.eks. vedr. byggeri af pleje- og ældreboliger, kvalitetsstandarder om hjemmehjælp og genoptræning, trafik og kom­mu­nale budgetter.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om Lejre Kommunes Ældreråd og rådets arbejde på www.lejre-aeldreraad.dk.