Ministeriet i dialog med Lejre Kommune om fødevareregler

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen inviterer til dialog med ministeriets embedsmænd  om de administrative rammer,  som fødevaremyndighederne har sat op, og som virker  besværlige  for små, innovative virksomheder.

Skrevet den. 9. november 2017

Ministeriet har således inviteret borgmester Carsten Rasmussen til møde senere på måneden.

Dialogen er kommet i stand efter at borgmester Carsten Rasmussen skrev til ministeren med opfordring til i fællesskab at gøre noget ved de regler, som kan spænde ben for vækst og innovation på fødevareområdet.

Carsten Rasmussen foreslog på vegne af et enigt Økonomiudvalg at etablere en forsøgsordning, hvor Lejre Kommune kunne blive frikommune for fødevarer.  Af ministerens svar fremgår, at ministeren ikke umiddelbart ser det som en mulighed at etablere et frikommuneforsøg,  men henviser til frikommuneforsøgene i regi af Økonomi- og Indenrigsministeriet. I stedet inviterer ministeren til videre dialog med henblik på at forbedre servicen og rammevilkårene for fødevarevirksomhederne.

Borgmester Carsten Rasmussen er glad for ministerens positive tilsagn om dialog, og forventer at det sammen med ministeriets øvrige tiltag kan føre til konkrete løsninger på nogle af de udfordringer, som små fødevareproducenter og iværksættere oplever.