Undersøgelser af forurening er nu færdige

Lejre Kommune har modtaget rapporten med de seneste resultater af undersøgelserne af forureningen på Kumlehusvej 1. Næste skridt er en politisk behandling af sagen i december måned.

Skrevet den. 10. november 2017

Lejre Kommune bad i august måned 2017 Bach Gruppen om yderligere at undersøge omfanget af forurenede byggematerialer på grunden på Kumlehusvej 1.

I den forbindelse har Lejre Kommune bedt om, at undersøgelsesområdet skulle omfatte et større område – også dér, hvor der er opført bygninger.

Derfor er der blevet taget prøver i alle hallerne på grunden: To boringer ned gennem betongulvet i hver hal. For hver boring er der udtaget to prøver af jorden. I alt fire prøver af jorden under gulvet for hver af hallerne på grunden.

Derudover er der taget yderligere prøver af jorden på arealerne rundt om bygningerne.

Undersøgelserne er lavet af Dansk Miljørådgivning for Bach Gruppen. Lejre Kommune har været til stede og har overværet alle prøvetagningerne på grunden.

Mest forurening uden for bygningerne
De seneste undersøgelser af forureningen viser, at nogle steder på grunden er der forurenet byggeaffald med en høj koncentration af PCB. Områderne med høj PCB-forurening er udenfor bygningerne.

Prøver fra jorden under to af hallerne viser en lav koncentration af PCB. Under to andre haller er der fundet spor af PCB. Under de øvrige haller er der ikke fundet nogen PCB-forurening i prøverne.

Næste skridt i sagen er, at politikerne i Udvalget for Teknik & Miljø får forelagt sagen på deres møde den 5. december. Her skal de træffe beslutning om, hvilke krav Lejre Kommune vil stille til Bach Gruppen for at følge op på forureningen.

I samråd med rådgivere fra firmaet Orbicon vurderer Lejre Kommune, at det ikke er farligt at færdes i området, og der er ingen akut fare for, at forureningen bliver udvasket til grundvandet.

Kommunen har sendt brev til naboerne i området for at orientere om seneste nyt i sagen.

Find rapporten og andet relevant materiale her.