Høj tilfredshed med kommunal genoptræning

I den nyeste brugertilfredshedsundersøgelse får Lejre Kommunes genoptræning topkarakter med en samlet tilfredshed på 4,82 ud af 5 mulige. Dermed er Lejre en af de kommuner i Region Sjælland med den højeste brugertilfredshed på området.

Skrevet den. 30. november 2017

Bedste resultater på de vigtigste parametre
Ligesom ved sidste brugertilfredshedsundersøgelse, scorer Lejre Kommunes genoptræning også denne gang højest på de parametre, borgerne angiver som vigtigst – nemlig den personlige kontakt og terapeuternes indsats.

- Det er et flot samlet resultat, og jeg er glad for, at det netop er de parametre borgerne vurderer som de vigtigste, som får den højeste tilfredshedsscore, siger udvalgsformand Leif V. Nielsen, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Han glæder sig i øvrigt over, at den samlede tilfredshed med den kommunale genoptræning er steget siden første undersøgelse i 2015, hvor resultatet var 4,67 ud af 5 mulige - til 2017-resultatet som er på 4,82 ud af fem mulige.

Bad og omklædning scorer lavest
Den laveste tilfredshed finder man på vurderinger af de fysiske omgivelser – så som omklædningsrum og badefaciliteter, som viser en samlet tilfredshed på 3 ud af 5.

På den baggrund forsøger Lejre Kommune at tilrettelægge træningstilbuddene sådan, at den borgergruppe som primært efterspørger omklædnings- og badefaciliteter, så vidt muligt kan komme til træning på Bøgebakken, hvor der er omklædnings- og badefaciliteter. Det vil særligt blive forsøgt at tilgodese de borgere, som skal direkte på arbejde eller i skole efter træning, så de har et sted at klæde om og tage et bad, hvis de ønsker det. 

Måling for anden gang
Det er anden gang, Lejre Kommune har spurgt brugerne af træningscentrene, hvor tilfredse de er med deres træningsforløb – lige fra den indledende kontakt, over personalets rådgivning og støtte - til de fysiske rammer.

Genoptræningen er eksempelvis individuel træning, hjemmetræning eller holdtræning, når Lejreborgere efter en indlæggelse på sygehuset skal genoptrænes. Også borgere som har mistet en eller flere af kroppens funktioner, eller blot skal vedligeholde deres funktionsevner, kommer i et af kommunens tre træningscentre. 

- Genoptræning er en central del af kommunens kerneopgave med at støtte borgerne til et aktivt og selvstændigt liv. Derfor er det også vigtigt at ”tage temperaturen” på borgernes tilfredshed, så vi hele tiden holder os for øje, hvordan vi løser opgaverne bedst, siger udvalgsformand Leif V. Nielsen, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Det samlede antal borgere der kunne svare på undersøgelsen af tilfredsheden med den kommunale genoptræning, var 37 personer - og heraf deltog 33. Den samlede svarprocent var således 89,19 %.

Fakta:

 • Udvalget for Social, Sundhed & Ældre vedtog den 2. februar 2015 en strategi for brugertilfredshedsundersøgelser blandt brugere af plejecentrene, træningsområdet, myndighedsområdet og Frit Valg-ordningen.
 • Lejre Kommunes brugertilfredshedsundersøgelser er i overensstemmelse med KL’s koncept, som gør det muligt at sammenligne resultater på tværs af kommunerne samt at følge udviklingen i den enkelte kommune.

  tilfredshedsportalen.dk fremgår kommunernes resultater efterhånden som forskellige brugertilfredshedsundersøgelser bliver gennemført. 

  De fem højeste vurderinger, i undersøgelsen af den kommunale genoptræning i Lejre Kommune, var:

 • Tilfredshed med terapeutens evne til at motivere borgeren (4,78 af 5)
 • Tilfredshed med terapeutens instruktioner af øvelser (4,82 af 5)
 • Tilfredshed med dialog med terapeuten om målsætningen for træningen (4,88 af 5)
 • Tilfredshed med modtagelse ved første genoptræning (4,79 af 5)
 • Tilfredshed med terapeutens forståelse for borgerens situation (4,69 af 5)

  De fem laveste vurderinger i undersøgelsen var:

  Tilfredshed med information om ventetid (4,76 ud af 5)
  Tilfredshed med information om genoptræning ved udskrivning fra sygehus (4,4 ud af 5)
  Tilfredshed med borgerens egen indsats (4,36 af 5)
  Tilfredshed med omklædningsfaciliteterne (3,6 af 5)
  Tilfredshed med badefaciliteterne (3 af 5)