Nye partnerskaber om lærlinge- og praktikpladser

Lejre Kommunalbestyrelse besluttede på sit møde den 27. marts 2017 at benytte partnerskabsaftaler for i samarbejde med erhvervslivet at skabe flere lærlinge- og praktikpladser for unge. – Jeg er utrolig glad for beslutningen, som vil gavne både de unge og virksomhederne, siger formand for Udvalget for Erhverv & Turisme, Grethe Nørtoft Saabye.

Skrevet den. 31. marts 2017

En partnerskabsaftale er et frivilligt samarbejde, der tager udgangspunkt i, at det er et fælles ansvar og behov at skabe lærlinge– og praktikpladser i bygge- og anlægsbranchen.

Partnerskabsaftaler har således karakter af et tillidsbaseret ”håndslag” mellem brancheorganisationer, lokale uddannelsesinstitutioner og kommunen.

Formand for Erhvervs- og Turismeudvalget Grethe Saabye (C) er meget tilfreds med beslutningen.

  • Med en partnerskabsaftale skaber vi grundlaget for et samarbejde med alle inden for bygge- og anlægsbranchen i Lejre Kommune om at skabe flere lærlinge- og praktikpladser. Jeg er overbevist om, at vi kommer længst med partnerskab og samarbejde.
  • Grethe Saabye understreger, at partnerskabsaftalen nu skal stå sin prøve:
  • Det er ikke gjort med en underskrift. Partnerskabsaftalen forpligter både Dansk Byggeri, erhvervslivet, kommunen, uddannelsesinstitutioner, Jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning til at samarbejde om at skaffe flere praktikpladser. Danmark kommer de kommende år til at mangle faguddannet arbejdskraft, og samtidig er der unge, som ikke gennemfører en uddannelse. Med partnerskabsaftalen i hånden giver vi hinanden håndslag på, at vi har et fælles ansvar for at lykkes med det, der er vores fælles mål – nemlig at få lærlinge- og praktikpladser og flere i beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen, slutter hun.

Baggrundsinformation
Regeringen og KL indgik i 2013 en aftale om, at kommunerne skal stille krav om uddannelsesklausuler ved relevante udbud for på den måde at løfte sin del af opgaven med at sikre flere lærlinge- og praktikpladser. Kommunerne kan også løfte denne opgave på andre måder, fx med partnerskabsaftaler. Lejre Kommune har tidligere anvendt uddannelsesklausuler.