Lejre Station udsmykket med billeder

I denne uge er tunnelen under Lejre Station blevet udsmykket med smukke motiver fra bogen og visionen om ”Vores Sted.”

Skrevet den. 24. marts 2017

– Idéen er at folde nogle flotte motiver fra vores lokalområde ud i byrummet til gavn for forbipasserende, og i tunnelen vil de lyse op i et ellers helt gråt område, fortæller initiativtager og næstformand i Lejre Kommunes Billedkunstråd, Vibeke Rytter.

Smuk natur. Børn der har plads til opdagelse og leg. Økologiske fødevarer. Kulturhistoriske kendetegn, der vidner om en svunden tid med sagn og myter. Det er er nogle af de motiver, som pryder de 8 store billedtavler under panserglas, der nu hænger på endevæggen i tunnelen under Lejre Station.

Motiverne, som med tiden kan skiftes ud, er valgt ud fra bogen om ”Vores Sted”, som udtrykker det DNA og de værdier, Lejre Kommune er kendt for – og som borgere, erhvervsdrivende, foreninger og kommunalpolitikere har beskrevet i ord og billeder i bogen.

Forud for ophængningen har Lejre Kommune i samarbejde med billedkunstrådet søgt og fået tilladelse af Banedanmark til at hænge tavlerne op i tunnelen. Og billedkunstrådet har stået for at få produceret billederne og de store panserglas, der er blevet hængt op af mandskabet fra Vej & Park i Lejre Kommune.

Port til Nationalparken
På sigt er det tanken, at motiverne kan skiftes ud med andre billeder, som viser andre motiver eksempelvis fra Nationalpark Skjoldungernes Land, fortæller formand for Lejre Kommunes Billedkunstråd, Mogens Petersen:

- Jeg ser på perspektivet i billedtavlerne, nemlig at der også opsættes billedtavler på kommunens anden togstation i Hvalsø, og at motivvalget begge steder bliver ensartede, så de begge steder understøtter budskabet om Lejre Kommunes natur-, kulturhistoriske og lokalhistoriske værdier. På sigt kan jeg se, at ideen kan udbredes til de øvrige togstationer i Nationalpark Skjoldungernes Land, dvs. stationerne i Frederikssund, Roskilde og evt. Trekroner, så billedtavlerne også kan være "porte" til Nationalparken, til glæde for gæster og turister, siger Mogens Petersen, som ud over at være formand for billedkunstrådet, også er medlem af Nationalparkrådet.

Finansieringen af billedtavlerne til Lejre Station kommer fra billedkunstrådets årlige budget til at fremme billedkunsten lokalt.

Lejre Kommunes Billedkunstråd
• Lejre Kommunes Billedkunstråd har bl.a. som formål at fremme billedkunsten lokalt og bidrage til dens alsidighed og kunstneriske udvikling.
• Billedkunstrådet består af 5 medlemmer, der alle udpeges af Kommunalbestyrelsen.
• Medlemmerne udpeges for en fireårig periode og udskiftes på én gang hvert fjerde år.
• Billedkunstrådets midler tilvejebringes ved tilskud fra Lejre Kommune, samt ved tilskud fra private virksomheder og offentlige institutioner, herunder f.eks. Statens Kunstfond, Statens Kunstråd, puljen til kommunale billedkunstråd og Statens Kunstfonds pulje til kunst i det offentlige rum.