Lejre Kommunes 3.100 børn og unge uddannes til at leve bæredygtigt

Nicole Kunda, som er fælles elevrådsformand for Lejre Kommune, har netop deltaget i en konference på Christiansborg, hvor hun fortalte om, hvordan Lejres børn og unge bliver bevidste om bæredygtighed, mens de går i skole. Foto: Suong Christensen

Skrevet den. 7. marts 2017

”Vi har ikke arvet jorden af vore forældre, vi har lånt den af vores børn”. Den udtalelse satte konferencen om bæredygtighed i relief for 16-årige Nicole Kunda, som går i 9. klasse på Bramsnæsvigskolen

Sammen med et lille hold fra Lejre Kommune var Nicole Kunda til konference på Christiansborg i begyndelsen af marts, hvor hun var med til at fortælle om resultaterne af kommunens deltagelse i det treårige projekt Grøn Generation.

”Jeg synes virkelig, politikerne lyttede, når jeg fortalte om, at vi på skolen er både økologiske og bæredygtige, og at jeg derfor syntes, det ville være en god idé, at vi også burde indføre affaldssortering,” fortæller hun.

Grøn Generation som løftestang

”Lejre Kommune har brugt projekt Grøn Generation som løftestang til at få endnu mere fokus på bæredygtig udvikling. Og de mange tiltag, der allerede var i gang, er blevet en endnu mere integreret del af undervisningen,” forklarer skolekonsulent Jacob Hørlyck Kruse, som også var med på konferencen.

 ”Målet er, at børnene får fokus på, at de skal leve bæredygtigt i det samfund de skal ud i og allerede er i,” siger han.

Skoleeleverne skal lære om jordens knappe ressourcer globalt set ved at tage udgangspunkt i lokale problemstillinger, og Lejre Kommune har i løbet af projektets løbetid kørt fire store projekter på alle kommunens otte skoler. De fortsætter nu som del af årsplanen.

Affald og grønne flag

De fire programmer har betydet en hel perlerække af aktiviteter for eleverne lige fra at veje familiens affald i projekt Mind The Trash til projekt Sciencetalenter, hvor de ældste folkeskoleelever virkelig skal stå på tæerne videnskabeligt.

”Håbet er at åbne elevernes øjne for naturvidenskab, så de vælger den vej – og dermed i endnu højere grad kan være med til at præge den bæredygtige udvikling,” siger Jacob Hørlyck Kruse.

De øvrige to projekter er Edison, som er en opfinderkonkurrence, og ikke mindst er kommunens skoler blevet tilmeldt Grønt Flag.

”Man kan nærmest finde vej gennem Lejre Kommune ved at følge de grønne flag på skolerne. Fra nord til syd hænger de grønne flag som symboler på, at skolerne er rigtig dygtige til at arbejde med bæredygtig udvikling. Det er noget, vi kan være stolte af i Lejre Kommune,” siger kommunens borgmester, Carsten Rasmussen.

Lejre Kommune vil i den næste periode også fokusere på et tæt samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land.

Værdifuld inspiration

Lejre Kommune er en af i alt 10 danske kommuner, der har gennemført projekt Grøn Generation, og dermed har udviklet kommunale strategier til fremme af uddannelse for bæredygtig udvikling, også kaldet UBU. Dermed er Lejre Kommune med til at løfte Danmarks forpligtelser i forhold til FNs 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, som blev vedtaget i 2015. 

Projekt Grøn Generation er gennemført i samarbejde med Astra, nationalt center for læring i natur, teknik og sundhed med støtte fra VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN.

Astras direktør Mikkel Bohm siger om Lejre Kommunes handleplan og de ni øvrige strategier, der nu skal foldes ud i kommunerne:

"Strategierne giver værdifuld inspiration til kommunernes rolle i at omsætte nationale og internationale målsætninger til bedre lokal undervisningspraksis. Der bliver brug for kommunernes aktive medspil i denne rolle, når den kommende nationale naturvidenskabsstrategi skal omsættes til praksis.”

De øvrige ni kommuner, der nu har strategier for uddannelse i bæredygtig udvikling, er Hvidovre, Høje-Taastrup, Vallensbæk, Rudersdal, Næstved, Randers, Fredericia, Kolding og Sønderborg.

Læs mere om projekt Grøn Generation på astra.dk/grøngeneration

Læs mere om ny national naturvidenskabsstrategi på stemstrategi.dk