Fuldt hus til debat om målrettet støtte

Mere end 110 deltagere var samlet i kantinen hos Vestergaard Company i Gevninge søndag den 26. marts, da Lejre Kommune afholdt debat- og arbejdsmøde med temaet ”Målrettet støtte – et værdigt liv”.

Skrevet den. 31. marts 2017

– Jeg er her i dag, fordi det er vigtigt, at vi som borgere bliver inddraget, og at vi er med til at beslutte, hvad der skal ske med vores eget forløb, siger Nicki Jensen, der er bruger af det socialpsykiatriske tilbud ”Huset Horseager” i Hvalsø.

Genoptræning efter et sygdomsforløb. Støtte til at kunne klare en almindelig hverdag, når livet er svært. Støtte til ældre borgere på plejecentre eller hjemme i deres eget hus. Det er nogle af de kerneopgaver, Lejre Kommune hver dag arbejder med for at sikre, at borgere der har brug for støtte, kan klare sig så meningsfyldt og værdigt som muligt.

Men hvad synes borgerne selv er det vigtigste, når det gælder om at modtage målrettet støtte? Og hvordan kan kommunen og borgerne, de frivillige og de ansatte samarbejde om at skabe de bedste løsninger med de ressourcer, der er til rådighed? Det var nogle af de spørgsmål, der blev arbejdet intensivt med på mødet.

- Vi har valgt at slå dørene op til den politiske debat, fordi vi står over for nogle valg og prioriteringer inden for velfærdsområderne, når vi gerne vil hjælpe borgerne bedst muligt. Vores drøm om det gode liv kræver noget af os, og vi skal turde at tage debatten sammen – også når det gælder de svære prioriteringer, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Igennem vridemaskinen

Jette Henckel har selv været igennem et længere sygdomsforløb, og hun er ikke i tvivl om, hvor vigtigt det er med den rigtige hjælp, når man har brug for det.

- Hvis jeg ikke havde fået den hjælp, jeg fik gennem hele mit sygdomsforløb, ved jeg ikke, hvor jeg ville være i dag. Det er utrolig vigtigt, at der er et velfungerende system, hvor man investerer i at få folk på benene igen efter sygdom – og i sidste ende tjener det sig med garanti hjem igen, fordi man bliver mere selvhjulpen. Selvom jeg havde nogle diskussioner med Lejre Kommune om nogle paragraffer i lovgivningen, så er det en helt fantastisk hjælp, jeg har fået af kommunen. Jeg kan ikke rose det nok. Jeg véd hvor vigtigt det er, efter at jeg selv har været igennem vridemaskinen, siger Jette, der i dag klarer sig selv trods nogle skavanker efter sin sygdom.

Du er ikke alene

En anden deltager, Mette Madiha Hamid, var med på mødet fordi hun mener, det er vigtigt at gøre opmærksom på dem, der er ”usynligt syge”, eksempelvis med psykisk sygdom. Derfor er hun glad for Lejre Kommunes initiativ, der sætter kerneopgaverne til debat.- Jeg tror, der sidder mange, som endnu ikke har fået modet til at bede om hjælp. Det kan være svært at leve med en usynlig sygdom, og derfor skal vi gøre noget for, at flere får at vide, at de ikke er alene, og at vi også kan hjælpe hinanden, siger Mette Hamid, der er bruger af Huset Horseager i Hvalsø.

Kernevelfærdsudvalget følger op

Alle de mange input fra mødet bliver nu samlet af det særlige udvalg, Kernevelfærdsudvalget, som er sammensat af repræsentanter for borgere, frivillige, foreninger, politikere og kommunalt ansatte.

Udvalget har til opgave at komme med et oplæg til Kommunalbestyrelsen til sommer – med udgangspunkt i alle de debat- og arbejdsmøder om kerneopgaverne, som bliver afholdt i løbet af foråret.

- Det har været virkelig berigende at sidde rundt om bordet med mennesker, som ser tingene fra vidt forskellige vinkler – afhængig af om man selv modtager støtte eller man er frivillig hjælper, ansat i kommunen eller politiker. Jeg tror, vi har gjort hinanden klogere, og måske også mere realistiske, ved at se på dette emne med forskellige perspektiver, siger Liv Louise Holm, som er en af de borgere, der sidder i Kernevelfærdsudvalget og nu skal være med til at lægge forslag frem for Kommunalbestyrelsen i forhold til den fremtidige udvikling af kerneopgaverne i Lejre Kommune.