Dørene til den politiske debat står på vid gab for borgerne

Over 80 borgere, erhvervsdrivende, foreninger, ansatte og politikere har ivrigt debatteret, hvordan den bæredygtige vækst skal se ud i Lejre Kommune. – Som politikere ved vi godt, at vi ikke kan lukke os inde i byrådssalen og tro, at vi kan svare på det hele. Det var vigtige og relevante input, vi fik af de engagerede deltagere til, hvordan vi bør prioritere, og hvordan vi i fællesskab kan sikre, at vores visioner kan blive til virkelighed, udtaler borgmester Carsten Rasmussen.

Skrevet den. 20. marts 2017

Hvad er kommunens vigtigste opgaver? Hvad kan borgerne selv bidrage med? Og hvordan styrker vi vores samarbejde om at få mest mulig velfærd for skattekronerne? Det er nogle af de spørgsmål, som borgerne og politikere i Lejre Kommune samarbejder om for tiden. Den 12. marts 2017 var temaet bæredygtig vækst, og dørene var åbne for alle, der ville bidrage til at tegne fremtiden for den bæredygtige vækst i kommunen.

- Det er vigtigt, at vi tager debatten sammen. Der er så meget viden, erfaringer og ressourcer at hente hos borgere, erhvervsdrivende og ansatte i kommunen. Det er vigtigt, at kommunen giver plads til, at vi kan få nye øjne på, om vi kan løfte opgaverne på en ny måde, udtaler næstformand Gert Fabrin.

Borgernes input påvirker prioriteringer
Lejre Kommune har nedsat et Kernevelfærdsudvalg, som består af borgere og politikere. Velfærden og kerneopgaverne i kommunen er til debat, og det er en ny form for politisk samarbejde med civilsamfundet, hvor borgerne er med til at påvirke de prioriteringer, kommunen foretager.

Borgernes input fra arbejdsdagene bliver samlet og præsenteret for Kommunalbestyrelsen, som efter sommerferien tager stilling til, hvordan Lejre Kommune som organisation skal klare de udfordringer, vi står overfor som samfund og udnytte de muligheder, kommunen har. 

Det næste debat- og arbejdsmøde er søndag den 26. marts 2017 og her er temaet målrettet støtte: Hvordan samarbejder vi om at borgere, som i kortere eller længere tid har behov for støtte, så vidt muligt kommer sig, og klarer sig selv så meningsfyldt og værdigt som muligt?

Du kan læse mere om Kernvelfærdsudvalgets arbejde på her.