Dialog på tværs forbedrer integrationen

Integrationen af flygtninge i Lejre Kommune bliver markant bedre, når de relevante aktører har et godt samarbejde. Sådan er konklusionen efter et tre-årigt projekt foretaget af Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors i Lejre Kommune og fire andre kommuner.

Skrevet den. 9. marts 2017

Projektet ´Lokalsamfundet bygger bro´ har udviklet og styrket det strategiske samarbejde mellem kommune og civilsamfund om den gode modtagelse af flygtninge.

Projektet har handlet om at få forskellige, gode kræfter lokalt til at tale med hinanden og hjælpe hinanden med at skabe den bedst mulige modtagelse af de flygtninge, som er kommet til Lejre Kommune. Uden det gode samarbejde med de frivillige og erhvervslivet var vi ikke kommet nær så langt, som vi er i dag. Lokalsamfundet bygger bro har f.eks. været med til at skabe kontakt mellem flygtninge og herboende danskere og har samtidig fået flere flygtningebørn integreret i foreningslivet. Der har også været møder med erhvervslivet, som har bidraget til, at flere af vores flygtninge i dag er i job eller praktik, udtaler formand for Udvalget for Job & Arbejdsmarked, Christian Når samarbejdet er til fælles bedstePlank.

Når samarbejdet er til fælles bedste

I løbet af projektperioden har Lejre Kommune med særligt bibliotekerne, Jobcentret, Borgerservice og Familiehuset haft et tæt samarbejde med borgere, frivillige foreninger og erhvervslivet. Sammen har partnerne været med til at pege på, hvad der skal til for at sikre en god modtagelse af flygtningene forstået som en velfungerende hverdag med socialt netværk, fritidsaktiviteter, skolegang og job.

I Frivillignet- Lejre Flygtningevenner oplever vi, at Lokalsamfundet Bygger Bro har været med til at styrke vores samarbejde med kommunen. Vi har fået et bedre kendskab til hinanden, har fået en mere tillidsfuld dialog, og vi er blevet bedre til at bruge hinandens ressourcer. Det har været med til at give vores forening en bedre mulighed for at hjælpe de nyankomne flygtninge, udtaler Anja Frandsen, som har deltaget i styregruppe for Lokalsamfundet bygger bro.

Om Lokalsamfund Bygger Bro

Projektet er udført af Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp og er udover Lejre Kommune gennemført i Kolding, Ringkøbing-Skjern, Rudersdal og Aalborg Kommune. Projektet er netop afsluttet og har kvalificeret metoder og modeller for det lokale samarbejde.

Projektet afsluttes i marts 2017, og Udlændinge- og Integrationsministeriet har finansieret projektet, LG Insight har siden projektstart været tilknyttet som ekstern evaluator.

Resultaterne af projektet er en lang række konkrete og håndgribelige anbefalinger, som er samlet i et metodekatalog, som andre kommuner og civilsamfund kan lade sig inspirere af.

Hele metodekataloget med alle anbefalinger kan læses her

Metodekataloget kan også ses her

Evalueringen kan læses her: http://uim.dk/nyheder/2017-02/3-arigt-projekt-lokal-dialog-forbedrer-integrationen

I Lejre Kommune har Lokalsamfundet været med til at igangsætte følgende indsatser:

  1. Café- og mødesteder: Gennem Lokalsamfundet Bygger Bro er der oprettet forskellige mødesteder- og aktiviteter rundt om i kommunen. Nogle i samarbejde med Frivillignet – Lejre Flygtningevenner, andre drives af frivillige i samarbejde med fx bibliotekerne – andre igen opstået omkring geografiske placering af vores flygtninge.
  2. FB-side: Lokalsamfundet Bygger Bro, har haft en effektiv FB-side som har været med til at udbrede de gode historier og initiativer.
  3. Økonomisk rådgivning: I samarbejde med Dansk Folkehjælp er der iværksat et tilbud til alle borgere, som har brug for uafhængig økonomisk rådgivning.
  4. Erhvervslivet: Lejre Kommune har haft en lang række møder med Lejre Erhvervsforum og LEUF om, hvordan vi kan gå sammen om at styrke beskæftigelsesgraden af flygtningene i kommune.
  5. Fast-Track: Gennem Lokalsamfundet Bygger Bro er der etableret et samarbejde med Center Avnstrup om, hvordan kan Lejre Kommune og Røde Kors kan sikre en mere smidig og effektiv overgang  fra beboer på asylcenter til borger i kommunen.
  6. Fritidspas: Sammen med en lang række forskellige aktører og foreninger har styregruppen for Lokalsamfundet Bygger Bro drøftet mulighederne for at etablere et fritidspas for børn og unge med behov for at blive inkluderet i foreningslivet. Aktuelt samarbejder Familiehuset med Dansk flygtningehjælp om at få flygtningebørn indmeldt i foreningslivet. 
  7. Borgermøder: I løbet af projektperioden blev der afholdt 6 borgermøder rundt omkring i kommunen.
  8. Dialog med målgruppen: I projektperioden har Lokalsamfundet Bygger Bro været i dialog med flygtninge om, hvad deres udfordringer og behov er.