Ny madpolitik sætter retning i Lejre Kommune

Mad fra offentlige køkkener kan skabe lokal udvikling og arbejdspladser, og mad giver oplevelser og fællesskaber. Det er en del af rationalet bag Lejre Kommunes nye madpolitik, som et flertal i Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. maj. - Mad er ikke noget, børnene i vores institutioner eller de ældre borgere bare skal spises af med. Maden er en del af kernevelfærden - i ældreplejen, børnepasningen, undervisningen og den lokale erhvervsudvikling. Derfor sætter vi en klar retning med vores nye madpolitik, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Skrevet den. 31. maj 2017

Mad giver muligheder
Når en kok går i partnerskab med lokale gartnere om at producere råvarer af høj kvalitet, bliver der skabt lokal udvikling og arbejdspladser. Når skolebørn har skolehaver hos den lokale landmand, får de forståelse for det biologiske kredsløb og viden om, hvor maden kommer fra. Og når den frisklavede mad dufter på plejecentrene, giver den de ældre mere appetit og en bedre ernæring. Kort sagt: Mad giver muligheder – og de muligheder vil Lejre Kommune udnytte.

- Den første kostpolitik fra 2012 satte fokus på økologi med et mål om, at 75% af maden skulle være økologisk. På det tidspunkt var det et meget ambitiøst mål, som sammen med en række andre aktiviteter har været med til at give Lejre Kommune en stærk profil. Med den nye madpolitik holder vi fast i et ambitiøst mål om økologi, men vi sætter også et markant fokus på mad og måltidsoplevelser som noget, der skaber fællesskaber. Og så sætter vi fokus på at genskabe den vigtige forbindelse mellem land og by og mellem jord og bord. Børn der vokser op i Lejre Kommune skal vide, hvor maden kommer fra, og storbybeboerne skal kigge mod Lejre for at få årstidens friske råvarer, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Der findes et sted, der smager af noget – Vores Sted
Lige netop Lejre Kommunes profil som landkommune med dygtige landmænd og andre fødevareproducenter er et centralt element i madpolitikken. For her i lokalområdet giver det for alvor mening at tale om forbindelsen ”fra jord til bord”. Samtidig kan kommunen – som en stor offentlig indkøber – være med til at skabe en positiv udvikling, når så mange indkøb som muligt sker lokalt.

- Den korte afstand fra de lokale landmænd til vores institutioner giver nogle helt særlige muligheder. Køkkenerne kan lave mad af årstidens friske fødevarer, og børn, voksne og ældre kan følge med i produktionen og opleve årstidernes gang. Og hvis vi som kommune i højere grad lægger vores offentlige indkøb i lokalsamfundet, får vi ikke bare friskere råvarer, men også flere lokale arbejdspladser og et godt fundament for at tiltrække flere borgere, siger udvalgsformand Grethe Saabye, Udvalget for Erhverv & Turisme.

Den enkelte institution beslutter
Vejen til at opnå formålet med Lejre Kommunes madpolitik kan være forskellig fra institution til institution og fra plejecenter til plejecenter. Derfor beslutter hver enkelt institution eller plejecenter i dialog med brugerråd og bestyrelser, hvordan indsatsen skal organiseres, og hvilke delmål institutionen vil arbejde efter, sådan at det giver mening i netop deres hverdag.

Faktaboks

Den 22. november 2017 besluttede Økonomiudvalget, at Lejre Kommune skulle have en ny madpolitik som opfølgning på kommunens tidligere politik, som stod for at skulle revideres.

test

De fire centrale målsætninger i Lejre Kommunes nye madpolitik:

  • Alle kommunale institutioner skal have kontakt til lokal fødevareproduktion.
  • Lejre Kommunes ansatte med ansvar for madlavning skal være stolte af deres arbejde og opleve, at det er med til at virkeliggøre strategien for Vores Sted.
  • Mindst 75% af det offentlige mad- og drikkeforbrug skal være økologisk i 2021.
  • Madspild skal så vidt muligt undgås.

Find Lejre Kommunes madpolitik ved at klikke her