Fyldt forsamlingshus til velfærdsdebat

Mere end 100 deltagere havde fundet vej til Karleby Forsamlingshus søndag den 7. maj 2017, da Lejre Kommune havde inviteret til debat- og arbejdsmøde om børns læring og trivsel, om uddannelse og beskæftigelse samt om fællesskaber og fritid. – Det bekræfter mig i, at det er vigtigt at tage denne debat, udtaler borgmester Carsten Rasmussen.

Skrevet den. 15. maj 2017

Hvordan arbejder vi for, at hver eneste borger i Lejre Kommune, som står uden uddannelse eller job, kommer i uddannelse eller job og bliver i stand til at klare sig selv økonomisk? Hvordan sikrer vi, at hvert enkelt barn trives og lærer så meget, som han eller hun kan – og fastholder lysten til at lære nyt? Og hvordan får vi skabt engagerende fællesskaber for alle gennem nære kultur- og fritidstilbud?

Disse spørgsmål var i centrum, da Karleby Forsamlingshus lagde rammer til det tredje og foreløbigt sidste arbejdsmøde om kerneopgaverne i Lejre Kommune.

Børn og ressourcer
To af deltagerne på søndagens arbejdsmøde, var Linda Petersen og Mette Schnipper. Begge er mødre til børn i den integrerede daginstitution Tusindfryd i Kirke Såby. Begge mødre er også engagerede i forældrearbejdet – Linda som formand for områdebestyrelsen og Mette som medlem af forældrerådet.

- Det er vigtigt at få sin stemme hørt, og jeg er her for at sætte fokus på børneområdet. Jeg synes, vi som kommune bruger for få penge på børneområdet, og i mine børns institution er der mangel på ressourcer. Vi har brug for nogle flere hænder, simpelthen, udtaler Linda Petersen.

På spørgsmålet om, hvad de selv kan gøre for at imødekomme behovet for flere ressourcer omkring børnene, fortæller Mette og Linda, at de i kraft af forældresamarbejdet selv bidrager til aktiviteter:

- Vi arrangerer forældrecafé eller arbejdsdag, hvor vi maler legehuse eller laver andre forbedringer på legepladsen. Vi stod også for en Lygtefest, hvor vi selv afviklede arrangementet og oprydning og så videre, så pædagogerne ikke skulle bruge deres timer på dét, siger Mette Schnipper.

Fælles om kerneopgaverne
Ved søndagens arbejdsmøde handlede debatten både om, hvad kommunens vigtigste opgaver er, og hvad borgerne selv kan bidrage med.

- Det er vigtigt, at vi taler om, hvad der skal til for, at vi som lokalsamfund lykkes med at skabe værdi inden for velfærdsområderne. Populært sagt: Velfærd er noget, vi giver til hinanden. Derfor er det ikke kun et spørgsmål om, hvad kommunen skal gøre mere eller mindre af – men lige så meget et spørgsmål om, hvordan vi styrker vores samarbejde med borgere, foreninger, virksomheder og frivillige, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Oplæg til Kommunalbestyrelsen
Som opfølgning på søndagens debat- og arbejdsmøde – og de foregående to møder om henholdsvis bæredygtig vækst og målrettet støtte – samler Kernevelfærdsudvalget nu alle de input, som er kommet ind undervejs: Idéer og konkrete forslag til, hvad hvordan vi som lokalsamfund lykkes bedst med at løse velfærdsopgaverne.

Oplægget bliver forelagt Kommunalbestyrelsen i slutningen af juni, og efter sommerferien tager politikerne stilling til hvilke konkrete initiativer, som skal sættes i gang.

Om Kernevelfærdsudvalget

- Kommunalbestyrelsen har nedsat et særligt projektudvalg - Kernevelfærdsudvalget - til at stå i spidsen for debatten om vores lokale velfærd og kerneopgaver.

- Udvalget er bredt sammensat af repræsentanter for borgere, foreninger og råd, virksomheder og kommunalt ansatte.

- Borgmester Carsten Rasmussen er formand for udvalget, og Gert Fabrin fra Hvalsø Bylav er næstformand. 

- Læs mere om Kernevelfærdsudvalget og arbejdet med Lejre Kommunes kerneopgaver på www.lejre.dk/velfærd