Lyndby Rådhus solgt til boliger

Lejre Kommune har netop underskrevet en aftale med firmaet ”V8 Ejendomme” som har købt det gamle rådhus i landsbyen Lyndby i den nordlige del af kommunen, hvor firmaet vil indrette ejerligheder og udstykke nogle parcelhusgrunde.

Skrevet den. 30. juni 2017

– Det er dejligt, at vi har fået solgt bygningen til boligformål, som vil bidrage til livet i landsbyen, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Rådhuset i Lyndby har stået tomt siden Lejre Kommune samlede rådhusadministrationen i Hvalsø og Allerslev, men nu kommer der igen liv i bygningerne, når der efter planen bliver indrettet ejerlejligheder i de tidligere kontorlokaler.

På det grønne område op i mod Hornsherredvej er det planen, at der også vil blive udstykket nogle parcelhusgrunde.

Ifølge købsaftalen overtager ”V8 Ejendomme” bygningerne pr. 1. august 2017, men der vil formentlig gå noget tid, før nye ejerlejligheder og parcelhusgrunde er klar til at blive taget i brug.

Først skal der være en lokalplan for området, og den skal i høring og følge den almindelige proces. Det tager forventeligt et halvt års tid fra det tidspunkt, hvor køberen har en skitse til det projekt, de gerne vil gennemføre på området.

Borgmester Carsten Rasmussen glæder sig over fremtidsudsigterne for det gamle rådhus.

- Det er positivt, at bygningerne ikke skal rives ned, men at de eksisterende bygninger skal indrettes til lejligheder, så man kan bevare landsbymiljøet. Jeg forventer også, at det vil blive nogle attraktive boliger netop i centrum af landsbyen og med havnen og fjorden næsten lige uden for døren, slutter han.

• Rådhuset i Lyndby blev af Lejre Kommune sat til salg ved offentligt udbud i januar 2017.
• Ejendommen er oprindelig opført i 1974 med flere efterfølgende om- og tilbygninger.
• Bygningerne udgør i alt ca. 1800 km2 fordelt på stueetage og på første sal samt en kælder. Grundarealet er på ca. 8.000 km2.