Innovativt landbrugsprojekt ved Allerslev

Et nyt, økologisk ”demonstrationslandbrug” skal udvikles på Lejre Kommunes jord lige syd for Allerslev By, hvor det efter planen vil indeholde rekreative områder, undervisningslokale for skoler, og mulighed for afprøvning af nye idéer for samarbejde om dyrkning af forskellige fødevarer.

Skrevet den. 30. juni 2017

– Projektet vil komme hele lokalområdet til gavn og understøtte Lejre Kommunes profil som et attraktivt sted både at bosætte sig og at udvikle nye, erhvervsmæssige produktionsformer og produkter, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Lejre Kommunalbestyrelse besluttede på et ekstraordinært Kommunalbestyrelsesmøde den 28. juni at imødekomme ansøgningen fra en lokal landmand, som ønsker at forpagte et kommunalt ejet jordareal for at virkeliggøre et nytænkende projekt.

Planen for projektet er at omdanne arealet, som er på 22,5 ha eller ca. 45 fodboldbaner, til et økologisk demonstrationslandbrug, der samtidig skal drives som et professionelt, lønsomt landbrug.

Borgere, skoleklasser, børnehaver, studerende og forskere kan på mange niveauer komme helt tæt på landbrugsproduktionen og følge den hele vejen ”fra jord til bord” – og hvis der kan rejses ekstern finansiering til det, skal der indrettes en skolestue eller et undervisningslokale på den tilhørende gård.

Endelig er det også planen, at yngre landmænd og madiværksættere kan afprøve deres idéer ved at forpagte nogle dele af arealet, og låne maskiner, bygninger og andet udstyr. Dermed er der mulighed for at udvikle nye produkter og produktionsformer.

Demonstrationslandbruget skal være åbent for lokalmiljøet og andre interesserede. Her får omverdenen mulighed for at opleve produktionen, dyre- og planteavl, på tæt hold, da der skal etableres stier gennem markerne, og der bliver mulighed for lave skolehaver, nyttehaver og bistader.

Projektet vil kunne påbegyndes i efteråret, når en ny forpagtningsaftale træder i kraft.

  • Lejre Kommunalbestyrelse besluttede den 28. juni, at imødekomme ønsket om at indgå en forpagtningsaftale med en lokal landmand, som vil omdanne et 22,5 ha kommunalt ejet areal syd for Allerslev By til et landbrugsareal, der er åbent for lokalmiljøet.

  • Kommunen har derfor opsagt en eksisterende forpagtningsaftale pr. 1. oktober 2017 med en anden landmand. Det sker inden for den opsigelsesfrist, som fremgår af forpagtningsaftalen.

  • Forpagtningsafgiften vil være uændret, og sagen har derfor ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.