Lejre Kommune har succes med at inddrive gæld

Siden 1. februar 2017 har kommunerne haft opgaven med at inddrive ejendomsskatter. - Det er fornuftigt, at vi selv løser denne her opgave igen. Vi kan gøre det hurtigere og bedre end SKAT. Det kræver, at vi er opsøgende overfor de borgere eller virksomheder, der skylder kommunen penge. Og vi kan se, at vores indsats virker - efter 2,5 måned har vi allerede inddrevet 800.000 kr., udtaler borgmester Carsten Rasmussen

Skrevet den. 14. juli 2017

Efter opgaven overgik til kommunerne i februar 2017, besluttede Lejre Kommune at gå i gang med det samme og ansatte hurtigt en pantefoged.

Resultaterne er positive. Det er lykkedes at inddrive 800.000 kr. på bare 2,5 måned. Alene på den første halve måned blev der lavet aftaler om tilbagebetaling af gæld for 400.000 kr.

Villighed til at betale gæld

Efter at Lejre Kommune har taget opgaven tilbage med at inddrive den gæld, som borgere og virksomheder af forskellige årsager skylder kommunen, viser det sig hurtigt, at det ikke skyldes modvilje fra borgerens side.

- Vi kan konstatere, at der faktisk er en stor villighed til at betale gælden og indgå aftaler med os. Alle har været glade for at blive mindet om, at de har en restance til os og måske også til SKAT. Da borgerne ikke har hørt noget fra SKAT om de beløb, de skylder, har flere borgere fået den fejlagtige opfattelse, at de har betalt det, de skyldte. Derudover har mange borgere glemt at tjekke deres digitale post, siger IT- og Borgerservicechef Jessie Lynggaard.

Borgerne bliver ringet op

Lejre Kommune har sat en ordning i gang, hvor borgerne bliver ringet op og mindet om det beløb, de skylder kommunen samt tilbudt en afdragsordning.

Fakta

Da SKATs inddrivelsessystem EFI har været suspenderet siden efteråret 2015, har Lejre Kommune, ligesom andre af landets kommuner, overtaget opgaven med at inddrive ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav – en række skatte- og afgiftskrav der er rettet mod fast ejendom fra 1. februar 2017. Lejre Kommune overtager opgaven i en foreløbig 2-årig periode.

I alt er det lykkedes Lejre Kommune at inddrive 800.000 kr. på 2,5 måned.

På den første halve måned inddrev Lejre Kommune 400.000 kr.

Ud af Lejre Kommunes kontakt til 90 borgere, er det ved første samtale lykkes at indgå 51 betalingsaftaler på alt fra kontanthjælp til musikskolekontingent og boliglån.

Lejre Kommunes Kommunalbestyrelse har besluttet, at det ikke blot skal være ejendomsskatterne som kommunen skal hjælpe med at inddrive, men også alle øvrige kommunale krav som eksempelvis tilbagebetaling af kontanthjælp, madordninger, husleje.

I modsætning til SKAT har Lejre Kommune valgt, at det er muligt at indgå afdragsordninger på eksempelvis ejendomsskatter – forudsat at gælden afdrages inden næste forfalden rate på ejendomsskatten, og at det ikke gentager sig ved næste forfalden rate på ejendomsskatten.