Udvikling og fremgang i Lejre Kommune

Antallet af nye virksomheder og fuldtidsstillinger stiger i Lejre Kommune. Samtidig falder ledigheden, og befolkningstilvæksten fortsætter.

Skrevet den. 4. januar 2017

Det er en positiv udvikling, Lejre Kommune er inde i, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Der er godt gang i den private jobskabelse i Lejre Kommune, hvor der gennem de seneste to år er skabt 207 nye fuldtidsstillinger. Det er en stigning på 6,4 %. Til sammenligning har udviklingen på landsplan i samme periode været en stigning på 3,6 % og i Region Sjælland på 4,5 %.

Det viser, at der er gang i ordrebøgerne hos virksomhederne, og det har betydet flere ansatte i en række forskellige brancher i kommunen i første halvår.

  • Det betyder rigtig meget for vores lokalområde, at der er gang i hjulene. Når der er fremgang hos vores lokale virksomheder, er der flere job i kommunen. Væksten i erhvervslivet smitter også positivt af på andre områder – eksempelvis på antallet af tilflyttere, siger udvalgsformand Grethe Nørtoft Saabye, Udvalget for Erhverv & Turisme.

Flere nystartede virksomheder

Siden 2013 har væksten i antallet af nye virksomheder i Lejre været over landsgennemsnittet – med undtagelse af en periode fra udgangen af 2015 til midten af 2016. Samtidig har nye virksomheder i Lejre Kommune en høj overlevelsesrate, idet 91% af nye virksomheder stadig er i live efter de to første år, hvilket er blandt de højeste overlevelsesrater i Danmark.

Ledigheden falder

En del af den positive udvikling i Lejre Kommune kan aflæses direkte på antallet af ledige Lejreborgere, og dem er der blevet færre af. Ledigheden er fortsat med at falde i Lejre Kommune gennem de seneste tre år, og er nu helt i bund med en ledighedsprocent på 2,8. Det er 1,5 procentpoint under landsgennemsnittet og 1,4 procentpoint under regionsgennemsnittet.

  • Det er vigtigt for det enkelte menneske at have et job, og det er selvfølgelig også godt for kommunens økonomi, når ledigheden falder. Derfor vil vi fortsætte vores målrettede kurs med den kommunale beskæftigelsesindsats, som senest har givet nogle fine resultater, blandet andet når det gælder om at få flygtninge i arbejde, siger udvalgsformand Christian Plank, Udvalget for Job & Arbejdsmarked.

Huspriserne er oppe igen

Priserne for en bolig i Lejre Kommune har svinget de seneste år, men de er nu tilbage på niveauet for 2009. Ser man på udviklingen de seneste tre år, er salgspriserne steget med 24% fra 2013-2016.

  • Når huspriserne stiger, er det et tegn på, at det er attraktivt at købe bolig her i kommunen. Det er godt for hele vores lokalområde, for tilflytningen betyder selvfølgelig, at der er efterspørgsel på alt fra daginstitutioner til dagligvarer. Man skal dog også huske, at det kan være en udfordring for nogle familier at etablere sig, hvis det bliver for dyrt at købe hus, slutter borgmester Carsten Rasmussen.

Faktaboks:
Væksthus Sjælland udgiver hvert kvartal publikationen ”Lokale Vækstindikatorer”, som viser de seneste nøgletal for de sjællandske kommuner.

Find publikationen og tilhørende grafer i boksen til højre.