Lejre i top med at få flygtninge i job

Med det største fald i antallet af borgere under integrationsprogrammet i Danmark i 2016 og en stærk fremgang i uddannelse og beskæftigelse til flygtninge, har Lejre Kommunes jobcenter formået at vende en svær udvikling. – Vi er rigtig godt tilfredse med fremgangen, for det gavner både den enkelte flygtning, virksomhederne og kommunens økonomi, og så er det godt for hele integrationsindsatsen i vores samfund, siger udvalgsformand Christian Plank, Udvalget for Job & Arbejdsmarked.

Skrevet den. 2. januar 2017

I 2015 lå Lejre Kommune blandt de kommuner der klarede sig dårligst i forhold til at få flygtninge i arbejde. Men så omlagde jobcentret sin indsats til en mere joborienteret tilgang, hvor flygtninge som udgangspunkt blev vurderet jobparate og klar til at komme i beskæftigelse. Det faktum, at flygtninge ikke kunne det danske sprog eller den danske arbejdskultur, blev ikke længere anset som en barriere for at opnå et job.

Indsatsen har virket, og mange flygtninge er herefter kommet i ordinær beskæftigelse og uddannelse, så mange nu er blevet selvforsørgende eller er på vej til selvforsørgelse. Det betyder, at antallet af flygtninge, som er omfattet af integrationsprogrammet, er faldet mere i Lejre Kommune end i nogen anden kommune i Danmark. Fra januar – oktober 2016 er antallet faldet med 38 flygtninge indenfor integrationsprogramperioden, også selvom Lejre, ligesom de fleste andre kommuner, har modtaget flere flygtninge og familiesammenførte i løbet af 2016.

Det er et rigtig godt resultat, som vi kan takke medarbejderne, vores mange frivillige borgere og virksomhederne for. Det at være i beskæftigelse, have tilknytning til arbejdsmarkedet og være selvforsørgende er en utrolig vigtig del af selve integrationen i Danmark. Det bidrager naturligvis til forståelsen af det danske samfund som helhed, og det bidrager i høj grad også til den sproglige indlæring hos den enkelte flygtning, siger Christian Plank.

Uddannelse til flere

Som en del af arbejdet med at få flere flygtninge i beskæftigelse er det lykkedes jobcentret at indgå aftale med en transportvirksomhed i Tåstrup om 10 såkaldte IGU-forløb, og derudover fire yderligere aftaler ved at komme på plads med to af Lejre Kommunes egne virksomheder, samt to andre private virksomheder lokalt i Lejre Kommune.

Integrations-grunduddannelse, IGU, er et nyt redskab i beskæftigelsesindsatsen, som potentielt kan hjælpe mange flygtninge i beskæftigelse. Uddannelsen varer to år, hvor flygtningene er tilknyttet en privat eller offentlig virksomhed, og hvor de gennemfører et lærlingeforløb. På landsplan var der i december måned 2016 indgået i alt ca. 100 IGU forløb.

Vi har fra starten gjort meget ud af at informere og motivere de enkelte flygtninge til at se muligheder i et IGU forløb. For selvom lønnen er lavere end i et almindeligt job, så er potentialet for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet stort, fortæller leder af afdeling for Beskæftigelse & Virksomhedsservice i Lejre Kommune, Lasse Bjerregaard.

Udvalgsformand Christian Plank, Udvalget for Job & Arbejdsmarked glæder sig over, at udviklingen i Lejre nu er vendt.

Det har givet pote, at vi har valgt at prioritere ressourcer til indsatsen og at jobcentret er lykkes så godt med arbejdet. Vi kunne heller ikke have nået disse resultater uden erhvervslivet, der har bakket flot op om vores indsats. Vi kan mærke, at virksomhederne åbner sig over for at have flygtninge i arbejde – og det hjælper selvfølgelig, hvis man kender en anden virksomhed, som fortæller, at en flygtning i arbejde hos dem, har bidraget positivt til virksomheden, slutter han.


Grafik, kilde: Jobindsats.dk

Oversigten viser Top 20 over kommunernes udvikling i netto-antal modtagere af kontanthjælp og integrationsydelse under integrationsprogrammet fra januar til okt. 2016. Et minus viser, at der er tale om et fald i antallet af modtagere.

Udvikling Top 20

Placering

Kommune

Antal

1

Lejre

-38

2

Solrød

-27

3

Langeland

-15

4

Lyngby-Taarbæk

-14

5

Aabenraa

-12

6

Hjørring

-10

7

Middelfart

-10

8

Kerteminde

-9

9

Faxe

-7

10

Sorø

-7

11

Høje-Tåstrup

-6

12

Vesthimmerland

-6

13

Bornholm

-3

14

Frederikshavn

-2

15

Holstebro

-2

16

Læsø

-2

17

Gribskov

-1

18

Mariagerfjord

-1

19

Albertslund

0

20

Furesø

0

21

Vallensbæk

0