Succes med at få flygtninge i job

Lejre Kommune tegner sig for en forholdsmæssig stor del af de IGU-aftaler, der skal bringe flygtninge ind i et uddannelsesforløb.

Skrevet den. 20. februar 2017

Medio februar var der etableret omkring 235 aftaler på landsplan. Men i Lejre Kommune er det ifølge Lasse Bjerregaard, Jobcentrets ansvarlige for de lokale IGU-forløb, lykkedes at få lavet aftaler for omkring 15 flygtninge, som vil begynde et IGU-forløb.

Han nævner i samme åndedrag, at Lejre i 2016 var kommunen med det største fald i antal flygtninge på offentlig forsørgelse. 38 gik fra at være på offentlig forsørgelse til eksempelvis job eller uddannelse i de ti første måneder af 2016.

Vi havde ikke opnået disse flotte resultater uden det gode samarbejde med virksomheder og erhvervsforeninger, påpeger Lasse Bjerregaard.

Toårig uddannelse

Integrationsgrunduddannelsen IGU er et toårigt forløb rettet mod flygtninge i alderen 18-40 år, som har været i landet i mindre end fem år. De får en løn svarende til niveauet i det traditionelle EGU (Erhvervsgrunduddannelse)-forløb.

Lønnen afholdes af virksomheden. Dog ikke i de 20 uger, hvor flygtningen er på skole. Og efter seks måneder får virksomheden en bonus af staten på 20.000 kr. og igen efter to år. Så økonomisk er der tale om en udgift på rundt regnet 160.000 kr. over to år for virksomheden.

Set på én måde kan det siges at være billig arbejdskraft, men det er mit indtryk fra vores dialog med de lokale virksomheder og erhvervsforeninger, at de har de bedste intentioner om at hjælpe med at integrere flygtningene. Der er ingen tvivl om, at flygtninge meget hurtigere tager kulturen og sproget til sig, når de er ude på en arbejdsplads hver dag. Derfor har vi altid behov for flere virksomheder, der kan bidrage med praktikpladser, siger Lasse Bjerregaard.

Tilfreds savværksejer

Hvalsø Savværks ejer, Martin Nyrop-Larsen, tog selv fat i kommunen, da han hørte om behovet for praktikpladser. Han fik en flygtning fra Somalia i praktik på savværket, hvor der er godt 25 medarbejdere.

Da vi først havde haft ham i praktik i nogle uger, og det var gået godt, tilbød jeg ham en IGU-aftale, så nu er han under uddannelse hos os, fortæller Martin Nyrop-Larsen. Vi gør det, fordi vi gerne vil være med til at styrke flygtningenes sprogkundskaber og give dem de faglige kompetencer, som vi har brug for ude på virksomhederne. Jeg mener, at vi virksomheder har et socialt ansvar og bør hjælpe med at løse denne samfundsopgave.

Martin Nyrop-Larsen går dog i rette med de politikere, som tror, at flygtningene kan overtage de job, der i dag ofte varetages af østeuropæere.

Der er stor, stor forskel på deres kompetencer. Vi har selv ti slovakker ansat, og som jeg ser det, er deres faglige niveau langt over de fleste flygtninges. Men vores nye somaliske kollega gør det godt. Han er stabil, arbejder godt, og han taler bedre og bedre dansk for hver dag. Vi er faktisk så tilfredse, at vi gerne vil ansætte en mere, men der har kommunen desværre endnu ikke kunnet anvise en med den rette profil.

Vil du vide mere om IGU-forløb, er du velkommen til at kontakte Lasse Bjerregaard på tlf. 6118 2022 eller mail labj@lejre.dk