Lejre Kommune fremlægger sit bedste regnskab nogensinde

Stram økonomi og rettidige omkostningsreduktioner sikrer Lejre Kommune sorte tal på bundlinjen i 2016. – Det er et godt resultat, og der er blevet arbejdet intensivt for at nå dertil, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Skrevet den. 24. februar 2017

Et overskud på ca. 20 millioner kroner på Lejre Kommunes driftsbudget. Det er resultatet, som Økonomiudvalget fik forelagt d. 7. februar, og som fremlægges for Kommunalbestyrelsen den 27. februar. Kigger man bagom tallene, dækker resultatet over flere nuancer: Nogle områder er stadig udfordrede, mens andre områder står tilbage med et mindreforbrug i forhold til deres budget.

Vi kan godt være tilfredse med resultatet. Vi har gennem hele året fulgt økonomien tæt, og administrationen har iværksat en række initiativer for at sikre en strammere styring af økonomien på tværs af hele den kommunale organisation. Det har nu givet resultater. Vi kommer ud af 2016 med et positivt regnskab, og det har en stor betydning, at vi holder, hvad vi lovede i budgettet. Andet kan vi selvfølgelig heller ikke være tilfredse med, siger en stærkt tilfreds borgmester Carsten Rasmussen.

Direktionen i Lejre Kommune har gennem 2016 opfordret til udgiftstilbageholdenhed i hele organisationen for at bremse forbruget, og der har været en tæt opfølgning på økonomien gennem hele året, så både den administrative og politiske ledelse har løbende har vidst, hvordan økonomien så ud.

I den kommende tid analyserer Lejre Kommunes administration tallene yderligere, og derefter bliver regnskabet sendt til revision. Det endelige, reviderede regnskab bliver fremlagt i juni måned.