2000 borgere i hver kommune skal tegne vores sundhedsprofil

Har flere droppet cigaretterne? Er vi mere fysisk aktive? Hvor mange føler, at de har et godt helbred? Hvor mange lider af flere sygdomme? Hvor mange er ensomme? Det får vi svar på, når 34.000 borgere i Region Sjælland - 2000 borgere i hver af de 17 kommuner - får stillet spørgsmålet: ”Hvordan har du det?”

Alle svar er vigtige. Vi får et billede af, hvordan pengene og personalekræfterne bruges bedst, når vi skal planlægge vores sundhedstilbud, siger læge Britta Ortiz. Foto: Gert Ellegaard

Skrevet den. 3. februar 2017

Det er en af Danmarks største undersøgelser af borgernes sundhed, hvor i alt 300.000 danskere inviteres til at deltage. Heraf 34.000 i Region Sjælland, fordelt på 2000 i hver kommune. Deltagerne får tilsendt et spørgeskema med digital post.

Svarene skal vise behov for handling 

Vi bruger svarene til at tegne en sundhedsprofil af befolkningen i Region Sjælland og hver af de 17 kommuner, siger læge og konsulent Britta Ortiz, Region Sjælland. - Det er et redskab til at planlægge og målrette vores tilbud til borgerne, så vi skaber mere sundhed. Vi får et billede af, hvor det er vigtigt at sætte ind, og hvordan pengene og personalekræfterne bruges bedst. Det kan for eksempel være en særlig indsats for at forebygge stress hos yngre kvinder, at påvirke mænd med ekstra kilo til at motionere eller arrangere foredrag om bedre søvn, fordi mange sover dårligt.

Svarene skal give regionen og kommunen et fingerpeg om behovet - og derfor opfordrer vi alle, der modtager et spørgeskema, til svare, siger Britta Ortiz.

Er der sket en udvikling?

Sundhedsprofilen 2017 "Hvordan har du det?" er en undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i hele Danmark. Undersøgelsen blev gennemført i 2010 og 2013, og nu skal den nye undersøgelse afsløre, hvordan det står til i 2017. Er der sket en udvikling? Har tidligere indsatser i din region eller kommune haft en effekt?

Tættere på begrebet ensomhed

Vi har denne gang ekstra spørgsmål om ensomhed. Spørgsmålene skal bidrage til at skabe et bedre billede af, hvor mange der er alene eller ensomme. Man kan være alene uden at føle sig ensom, og man kan føle sig ensom i selskab med andre. Vi vil samtidig forsøge at afdække, hvor meget fælles måltider og fælles aktiviteter betyder. Eller det at have en hund eller kat, fortæller Britta Ortiz.

Se mere på www.regionsjaelland.dk/sund

Fakta

 • Formålet med undersøgelsen er at kortlægge borgernes trivsel, sundhed og sygdom. Resultaterne vil indgå i Sundhedsprofilen for Region Sjælland og blive brugt i den løbende indsats for at forbedre folkesundheden. Svarene hjælper region og kommuner med at forebygge og behandle sygdom.
 • Det er Danmarks største undersøgelse af borgernes sundhed, hvor i alt 300.000 danskere inviteres til at deltage. Heraf 34.000 borgere i Region Sjælland - 2000 borgere i hver af de 17 kommuner.
 • Deltagerne modtager i februar spørgeskemaet ”Hvordan har du det?” med digital post. Deltagere, der har dispensation fra digital post, får et brev med posten.
 • Svarene behandles fortroligt. Oplysningerne anvendes udelukkende til statistik, og resultaterne offentliggøres i en form, så den enkelte person kan ikke genkendes.
 • Som tak for deltagelsen trækkes lod om præmier blandt besvarelserne. Hovedpræmien i Region Sjælland er en iPhone 7. Der kan også vindes gavekort til oplevelser og biografbilletter.

Sundhedsprofilen 2013

Et lille udpluk af resultater fra Sundhedsprofilen 2013 i Region Sjælland:

Psykisk velbefindende og livskvalitet

 • Over 80 procent af borgerne i Region Sjælland synes selv, at de et godt helbred. 16 procent føler, at de har et dårligt helbred
 • Langt størstedelen af borgerne er tilfredse med livet. 17 procent er utilfredse med livet.
 • 40 procent sover dårligt
 • 16 procent har været generet af psykisk sygdom

Sociale relationer og deltagelse

 • 30 procent deltager i frivilligt arbejde.
 • 25 procent har undladt at deltage i aktiviteter på grund af problemer med transport
 • 5,8 procent har sjældent eller aldrig nogen at tale med

Sundhedsadfærd

 • Der er over 80 procent, som er fysisk aktive i dagligdagen. 57 procent dyrker lettere motion, 22 procent motionsidræt og 5 procent konkurrenceidræt
 • 28 procent har stillesiddende aktiviteter mere end 10 timer om dagen
 • 20 procent har sunde kostvaner
 • 18 procent ryger dagligt

Langvarige sygdomme og helbredsproblemer

 • 42 procent har to eller flere langvarige sygdomme (multisygdom)
 • 28 procent har én langvarig sygdom
 • 30 procent har ingen langvarig sygdom
 • Den mest udbredte langvarige sygdom er slidgigt
 • 17 procent er svært overvægtige

Alder og uddannelse

 • 25 procent af borgerne er 65+ år.
 • 14 procent har grundskolen alene, og 8 procent har en videregående uddannelse