Lejre Kommune har modtaget Bach Gruppens undersøgelse af forureningen på Kumlehusvej

I februar gav Lejre Kommune Bach Gruppen påbud om at undersøge omfanget af forureningen på Kumlehusvej 1. Bach Gruppen har nu fremsendt rapporten, men Lejre Kommune kræver yderligere dokumentation

Skrevet den. 4. august 2017

I februar 2017 gav Lejre Kommune Bach Gruppen A/S påbud om at undersøge omfanget af forureningen på Kumlehusvej 1 i Øm. Lejre Kommune har nu modtaget rapporten, som viser, at der inden for det undersøgte område ligger ca. 1800 tons materiale med et PCB-indhold over 2 mg/kg.

Lejre Kommune mener ikke, at rapporten er fyldestgørende. Blandt andet forholder rapporten sig ikke til, om der kan ligge PCB-forurenet materiale uden for det undersøgte område, fx under bygningen. Lejre Kommune har givet Bach Gruppen A/S til d. 21. august 2017 til at fremsende yderligere dokumentation.

  • Vi vil have fuld klarhed over, hvad der ligger på Kumlehusvej. Vi vil vide, hvor det ligger, og hvor meget der er. Og vi vil vide, om forureningen kan påvirke vores grundvand, vandløb og søer, udtaler borgmester Carsten Rasmussen.

 

Hvad er næste skridt?

Det er vigtigt at sagen bliver undersøgt helt til bunds. Det skal dokumenteres, at der ikke ligger forurenet materiale uden for det område, Bach Gruppen har fået undersøgt, fx under de bygninger, der er opført på stedet. Lejre Kommune har givet Bach Gruppen indtil d. 21. august 2017 til at fremsende yderligere dokumentation.

Når forholdene på Kumlehusvej er dokumenteret til bunds, vil Lejre Kommune beslutte, hvad næste skridt er, så forureningen på Kumlehusvej bliver håndteret korrekt.

 

Er der fare for miljø eller mennesker?

Det er ikke farligt for naboerne at færdes i området, og der er ingen akut fare for, at forureningen bliver udvasket til grundvandet, vurderer Lejre Kommune i samarbejde med rådgivere fra firmaet Orbicon.

 

Faktaboks

  • I september 2016 igangsatte Lejre Kommune en undersøgelse af, hvilke materialer som var blevet kørt til byggepladsen på Kumlehusvej efter to TV-indslag om, at Bach Gruppen skulle have kørt forurenet byggeaffald ud på grunden i Øm.
  • Bach-gruppen har nu efter påbud fra Lejre Kommune gennemført undersøgelser af forureningen inden for en del af det areal, hvor der er tilført materiale til opfyldning.
  • Undersøgelserne belyser ikke i tilstrækkelig grad omfanget af forureningen på ejendommen. Derfor har Lejre Kommune bedt om yderligere oplysninger.