Klippekort til beboere på plejecentre

Klippekortordningen, der i hjemmeplejen har været en stor succes, udbredes nu også til plejecentrene i Lejre kommune. Fremover får alle beboere tilbud om ekstra hjælp, som de selv bestemmer, hvordan de vil bruge.

Skrevet den. 2. august 2017

Lejre Kommune får i 2017 og 2018 3,6 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til at udrulle klippekortordningen på kommunens plejecentre. Ordningen giver beboerne mulighed for at deltage i flere aktiviteter og få mere hjælp.

Blandt de tilbud, som beboerne på Lejre kommunes tre plejecentre kan vælge at bruge et klip fra deres klippekort på, kan f.eks. være en gåtur, et spil kort eller en bytur. Alle beboere får tilbud om op til en times ekstra hjælp og støtte om ugen, men tiden kan også spares op og anvendes til længerevarende aktiviteter.

  • Formålet med klippekortordningen er at ældre borgere fortsat skal opleve at have mulighed for at gøre ting, der giver livskvalitet for dem,” siger Leif V. Nielsen, (A), formand for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Han ser frem til, at beboerne på plejecentrene nu får samme mulighed som borgerne i eget hjem, hvor klippekortordningen har vist sig at være en succes.
  • Ikke alene giver klippekortordningen mulighed for at give den enkelte borger meningsfulde aktiviteter og større livsglæde. Ordningen har også vist sig at styrke de personlige relationer mellem borgere og medarbejdere, hvilket er en særdeles positiv sidegevinst, der ligger helt i tråd med Lejre Kommunes Værdighedspolitik. Et godt og værdigt ældreliv handler jo netop om at blive set og mødt, som den man er - med respekt for det liv og de værdier, man har med sig. Og dét giver klippekortordningen med god tid til samvær og selvvalgte aktiviteter rig mulighed for.