Innovationsministeren besøgte Lejre Kommune

Innovationsminister Sophie Løhde fik torsdag den 17. august lejlighed til at høre om Lejre Kommunes arbejde med indsatsen ”Der findes et sted, hvor vi er fælles om kerneopgaverne”.

Skrevet den. 18. august 2017

Innovationsministeren er på Danmarksturné for at blive klogere på udfordringer og løsninger i forhold til fornyelse af den offentlige sektor. Det sker som en del af regeringens ”Sammenhængsreform”, der handler om at udvikle den offentlige sektor og få mere tid til kerneopgaverne.

Lejre Kommune havde inviteret ministeren til at høre om, hvordan Lejres politikere har åbnet dørene for en offentlig debat med borgerne, de lokale erhvervsdrivende, foreningerne og de ansatte om den lokale velfærd - og om, hvordan vi i fællesskab kan sikre, at vores ressourcer bliver brugt bedst muligt.

- En fælles forståelse af kerneopgaverne er en forudsætning for, at vi som samfund kan lykkes med Sammenhængsreformens målsætning om, at ansatte i den offentlige sektor skal bruge deres tid på det, som skaber mest værdi for borgerne og samfundet og ikke på alt muligt andet, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Eksempler fra hverdagen

Efter præsentationen af Lejre Kommunes arbejde med kerneopgaverne, fik innovationsministeren eksempler fra hverdagen i kommunen.

Det var eksempler fra Lejre Kommunes Center for Velfærd & Omsorg, hvor bl.a. afdelingen ”Visitation & Bestiller” har opnået gode resultater med at effektivisere og forbedre deres arbejde, så borgerne oplever bedre velfærd. Eksempelvis ved nye måder at arbejde sammen på, som giver mere værdi for borgerne, og ved at fjerne det, der ikke giver nogen værdi.

Som den afsluttende præsentation for ministeren talte Gert Fabrin, næstformand i Kernevelfærdsudvalget, ud fra en borgersynsvinkel om, hvad der er vigtigt i udviklingen af kommunen. Eksempelvis den ligeværdige inddragelse af borgere, ansatte, foreninger, virksomheder og politikere i at få bedre og mere velfærd for pengene.

Derefter var det tid til at sige tak for besøget.

-Det var meget interessant at høre om Lejre Kommunes arbejde med kerneopgaverne. Det er helt bestemt nogle vigtige skridt, kommunen har taget med eksempelvis samarbejde på tværs af organisationen og med Kernevelfærdsudvalget, hvor repræsentanter for lokalsamfundet er fælles om at træffe beslutninger om kerneopgaverne, sluttede innovationsminister Sophie Løhde.