Bred opbakning til budgetforslag

Onsdag aften den 30. august besluttede Økonomiudvalget at sende forslag til budget 2018-21 i høring. Et forslag, som samtlige partier i Kommunalbestyrelsen står bag. – Det skaber ro og vidner om at stærkt politisk samarbejde som er til gavn for borgerne og udviklingen af vores kommune, udtaler en tilfreds borgmester Carsten Rasmussen.

Skrevet den. 31. august 2017

Budgetaftalen for 2018-2021, som nu er i høring, bygger videre på den positive udvikling, Lejre Kommune er inde i: Befolkningen vokser og der bliver skabt nye jobs i erhvervslivet, ledigheden er lav, ejendomsmæglerne melder om stor interesse for af flytte til Lejre Kommune, hvilket viser sig i stigende huspriser. Samtidig bliver der i stadigt stigende grad bygget nyt rundt om i kommunen.

Sund økonomi

- Med budgetaftalen for 2018-2021 fastholder vi serviceniveauet. Der er ingen besparelser eller forringelser i kernevelfærden. Lejre Kommune har en sund økonomi, en god økonomistyring, og kassebeholdningen er fornuftig. Den linje vil vi holde fast i, siger Carsten Rasmussen.

Dialog om indhold

Selvom Lejres politikere er enige om budgetforslaget, er der plads til diskussioner og ændringer i budgettets indhold, nu hvor budgetforslaget er sendt i høring blandt kommunens interessenter, det vil sige eksempelvis foreninger, brugerbestyrelser, Ældreråd og Handicapråd samt kommunens MED-organisation.

- Alle partier er enige om, at vi skal have en god dialog om alt det, der optager borgerne, foreningerne, brugerbestyrelserne og de øvrige høringsparter. Det må ikke blive en lukket diskussion politikerne imellem, og vi må hele tiden udfordre os selv på, om pengene kan bruges bedre. Med ”vi” mener jeg faktisk os alle sammen i lokalsamfundet: Kommunen, borgerne, foreningerne, bestyrelserne, virksomhederne og de ansatte må hele tiden spørge sig selv: Kan vi skabe en bedre effekt, hvis vi prioriterer anderledes? Den dialog er helt afgørende for vores arbejde med at få mest velfærd for skattekronerne – så jeg taler på alle kommunalbestyrelsesmedlemmers vegne når jeg siger, at vi glæder os til at se, hvilke høringssvar, der kommer til budgetforslaget, slutter Carsten Rasmussen.

Fakta – Lejre Kommunes Budget 2018-2021:

Find budgettet her

Send høringssvar til: Budget@lejre.dk senest 22. september 2017.

Alle indkomne høringssvar vil indgå i den afsluttende del af budgetprocessen frem mod den endelige godkendelse af Budget 2018-2021 på Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2017.