114 nye job i Lejres erhvervsliv

Efter et dyk i beskæftigelsen frem mod 2014, er der de sidste to år blevet skabt nye job i virksomhederne i Lejre Kommune. Ifølge de seneste opgørelser er der nu godt 5.200 job i Lejre Kommunes i alt 1523 virksomheder

Skrevet den. 23. august 2017

Der bliver igen skabt nye job i Lejre Kommunes virksomheder. Særligt industrien med Unomedical og Vestergaard i front gør, at der nu er et plus på jobbundlinjen. Men også bygge/anlæg bidrager positivt.

 - Det er rigtig godt at se, at jobvæksten er kommet tilbage til Lejre Kommune. Vi er heldige at have nogle store og dygtige virksomheder, som løfter rigtig mange job. Men også de mindre virksomheder er vigtige for vores erhvervsliv og har del i den her jobvækst, udtaler borgmester Carsten Rasmussen.

I alt er der godt 1500 virksomheder i Lejre Kommune, og af dem har 132 eksport til udlandet. I alt eksporteres der varer og ydelser for 2,8 mia. kroner. Eksportandelen i Lejre Kommune er høj ift. mange andre kommuner.

Tallene kommer fra analysen VækstVilkår 2017, som giver et indblik i de seneste tal og tendenser for Lejre Kommune. Et af de tal, der også har vist sig støt stigende er befolkningstallet. Der bor nu lige knap 27.500 personer i Lejre Kommune. Tallet har været stigende siden 2011.

Et andet tal, som er med i rapporten er den såkaldte beskæftigelsesfrekvens, som opgør hvor mange af borgerne i den erhvervsaktive alder, der er i job. Her ligger Lejre Kommune på 78,2% mod et landsgennemsnit på 72,1%.
 
- Vi synes jo, at Lejre er et fantastisk sted at bo, og derfor er det helt naturligt at flere kommer til vores kommune. Og at vi har så markant flere end landsgennemsnittet, som har et arbejde, giver kommunen en stærk økonomi, som vi kan bruge til fælles bedste. Så vi står stærkt både på bosætning og beskæftigelse, udtaler formand for Udvalget for Job & Arbejdsmarked, Christian Plank.

I alt er der 7.730 personer beskæftiget i Lejre Kommune, hvoraf 5.259 er i den private sektor og 2.471 i den offentlige.

- Det er dejligt at se, at antallet af iværksættervirksomheder i Lejre Kommune er stigende, samtidig med at iværksætternes overlevelsesrate er stærk. Vi har færre iværksættervirksomheder, som må dreje nøglen om, både i forhold til de øvrige kommuner i Region Sjælland og i forhold til resten af landet. Tallene viser, at de lokale iværksættervirksomheder betyder meget for den lokale jobskabelse.  18 % af samtlige private jobs i Lejre Kommune er skabt af lokale iværksættervirksomheder fra 2005 – 2014. Lejre Kommune er derfor både et dejligt sted at bo og drive virksomhed, udtaler formand for Udvalget for Erhverv & Turisme, Grethe Nørtoft Saabye