Natura 2000-handleplanerne for perioden 2016-2021

Nu er Natura 2000-handleplanerne for perioden 2016-2021 endeligt vedtaget.

Skrevet den. 26. april 2017

Find handleplanerne her