Borgerrådgiveren skifter job

Lejre Kommunes borgerrådgiver, Erik Asp Poulsen, har fået nyt job fra 1. juni. Kommunalbestyrelsen skal derfor i gang med at finde en ny borgerrådgiver.

Skrevet den. 28. april 2017

I 2011 slog Lejre Kommune dørene op til en ny funktion, da borgerrådgiveren blev ansat.
Formålet med borgerrådgiveren er at styrke dialogen og bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling samt medvirke til, at klager bruges konstruktivt til forbedringer af borgerbetjeningen.

Kommunal ombudsmand
Mange borgere har i årenes løb benyttet sig af muligheden for at få borgerrådgiverens uafhængige hjælp og vejledning, ligesom ansatte på tværs af hele den kommunale organisation gennem borgerrådgiverens tilbagemeldinger har fået viden og værktøjer til at forbedre kvaliteten i deres arbejde.

- Det er min oplevelse, at borgerrådgiverfunktionen har været en succes. Det er godt, at vi kan tilbyde borgerne et sted at henvende sig, også når der er brug for vejledning uafhængigt af den kommunale organisation. Der er skabt mere bevidsthed om ansvar, rettigheder og pligter både i organisationen og hos borgerne selv. Derfor arbejder vi nu på at videreføre funktionen og tilbuddet til borgerne, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Fra borgerrådgiver til underviser
Efter seks år som borgerrådgiver i Lejre Kommune, skal Erik Asp Poulsen fra 1. juni arbejde for University College Sjælland, hvor han skal undervise studerende på proffessionshøjskolen.

- Det har været spændende og lærerigt at få lov at være den første borgerrådgiver i Lejre Kommune. Det er mit umiddelbare indtryk, at vi på mange områder er lykkedes med at forbedre både sagsbehandling og borgerbetjening. Og derfor er det mit håb, at borgerne også fremover ved kontakt til kommunen vil opleve et stort fokus på, at kommunen er til for borgerne og at der er tillid til den kommunale organisation, siger Erik Asp Poulsen.

- Vi har været meget tilfredse med Eriks indsats som borgerrådgiver, og vi ønsker ham god vind med de nye udfordringer, slutter borgmester Carsten Rasmussen.

 Borgerrådgiverens sidste arbejdsdag i Lejre Kommune er fredag den 19. maj. Indtil der er ansat en ny borgerrådgiver henviser Lejre Kommune til, at borgerne henvender sig i det relevante fagcenter, hvis de har spørgsmål til en konkret sag.

Om Borgerrådgiverfunktionen i Lejre Kommune:
• På et kommunalbestyrelsesmøde den 20. december 2010 blev det besluttet, at oprette en borgerrådgiverfunktion.

• Den 1. maj 2011 tiltrådte den nuværende borgerrådgiver. Den 1. maj i år har Lejre Kommune haft en borgerrådgiver i 6 år. Det er der ikke ret mange andre kommuner, der endnu har opnået. Lejre Kommune er dermed én af de få kommuner, der gennem en borgerrådgiver kan høste stor erfaring af borgernes indtryk af borgerbetjeningen.