Trods forbedringer på flere områder går Lejre Kommune tilbage i DI’s erhvervsklimamåling

Erhvervslivet i Lejre Kommune har på en række områder et mere positivt billede af kommunen end for et år siden. Det gælder navnlig de områder, DI i 2014 og 2015 anbefalede Lejre Kommune at fokusere på. Men konkurrencen er blevet hårdere, og Lejre Kommune falder samlet set i DI’s analyse ”Lokalt Erhvervsklima”

Skrevet den. 4. september 2016

Det samlede resultat rækker trods forbedringerne til en 91. plads, et fald på 17 pladser i forhold til 2015. Læs mere om undersøgelsen nedenfor.

Formanden for Lejre Erhvervsforum, Johan Scheel, tager undersøgelsesresultatet med ro:

Vi oplever, at Lejre Kommune hele tiden arbejder for at forbedre samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunen. En landkommune med lang kystlinje og store fredede arealer kommer nok aldrig til at score helt i top på en sådan undersøgelse. Kommunen har jo ikke mulighed for blot at udpege mere erhvervsjord, og det er begrænset, hvad man kan tillade af erhverv i landzone. Vi skal huske på, at der i Lejre kommune er mange mindre erhvervsvirksomheder, fx inden for fødevareproduktion og mere kreative fag. Disse kommer ikke i samme grad til orde i DI´s undersøgelse.

Formanden for Erhvervs- og Turismeudvalget, Grethe Saabye (C) udtaler: 

Der har aldrig været større fokus på erhvervslivets vilkår i Lejre Kommune end i disse år, og vi ser fremgang på de områder, som DI har anbefalet os at se på. Det glæder mig fx, at sagsbehandling i byggesager og på miljøområdet scorer væsentligt bedre end sidste år. Men det ærgrer mig, at Lejre samlet set går tilbage i DI’s undersøgelse i år. Vi vil bruge den kommende tid på at dykke ned i resultaterne for i dialog med det lokale erhvervsliv at forstå, hvordan vi kan blive bedre.

Borgmester Mette Touborg hæfter sig ved, at virksomhederne giver kommunen højere score inden for områder som sagsbehandling, infrastruktur og skatter, afgifter og gebyrer. Til gengæld er det især i den statistiske del af undersøgelsen, at kommunens score falder. Her er det navnlig paratmetre som konkurrenceudsættelse, indpendling, nye virksomheder over de seneste tre år og den private beskæftigelse, der påvirker undersøgelsen. Borgmesteren udtaler: 

- Det er glædeligt, at vi kan se fremgang i samarbejdet med det lokale erhvervsliv, selvom DI’s undersøgelse skuffer. Når det er sagt, må vi undersøge grundigt, hvorfor vi som kommune scorer dårligt på områder, hvor vi burde ligge højt. Her tænker jeg fx på kommunens overholdelse af betalingsfrister og jobcenterets service. Sidstnævnte scorede ellers højt i den erhvervsklimamåling som Erhvervsudvalget gennemførte i foråret blandt 200 lokale virksomheder.

Fakta om Lokalt Erhvervsklima 2016

43 virksomheder ud af 119 adspurgte inden for Dansk Industris brancher, bl.a. produktion, transport, engroshandel og service har i år svaret på DI’s erhvervsklimamåling. De har blandt andet vurderet kommunernes overordnede erhvervsvenlighed, de kommunale rammevilkår og andre helt specifikke erhvervsvilkår som f.eks. skattetryk, kommunal sagsbehandling, arbejdskraft, infrastruktur, image mv.

Målingen rangerer de 98 kommuner i forhold til virksomhedsledernes personlige opfattelse af forskellige forhold (subjektive indikatorer) og en række statistiske indikatorer.  Lejre Kommune er gået frem på 13 ud af 21 subjektive indikatorer spændende fra sagsbehandling til infrastruktur. Til gengæld er kommunen faldet på de statistiske indikatorer, såsom kommunens betalingsevne og niveauet af konkurrenceudsættelse.

Rangordningen af kommunerne er relativ, så selvom Lejre Kommune går frem på parametre såsom et velfungerende vejnet, kan den samlede placering i undersøgelsen godt være dårligere end tidligere, hvis andre kommuner er gået endnu mere frem. Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 i undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder, erhvervsfrekvens mv.

Det er syvende år i træk, at DI laver undersøgelsen. 

Se alle resultaterne fra Lokalt Erhvervsklima 2016 på www.di.dk/le