Opmærksomhed om byggeprojekt på Kumlehusvej

Blandt flere borgere er der opmærksomhed om byggeprojektet på Kumlehusvej 1. Senest har to TV-udsendelser også sat fokus på byggeprojektet. Her informerer Lejre Kommune om sit aktuelle arbejde med sagen.

Skrevet den. 22. september 2016

Hvad handler sagen om?

Kort fortalt handler sagen om, at firmaet Bach Gruppen er ansvarlig for at bygge en lagerbygning på Kumlehusvej nr. 1. I den forbindelse er der særlig fokus på følgende:

  • Støj: Lejre Kommune har modtaget klager over støj fra byggeprojektet, og henvendelse om at lastbiler har kørt til og fra byggepladsen om natten.
  • Plantebæltet: Der er en igangværende sag mellem Lejre Kommune og Bach Gruppen vedrørende plantebæltet, som Bach Gruppen har fældet uden at have fået lov.
  • Senest har to udsendelser i TV2 Nyhederne anklaget Bach Gruppen for at have kørt forurenet jord fra et nedrivningsprojekt i København ud til byggepladsen på Kumlehusvej. Ifølge TV2 Nyhederne skulle byggeaffaldet være forurenet af PCB og bly.

Hvad gør Lejre Kommune nu?

Opfølgning på støjende aktiviteter i forbindelse med byggeprojektet

Vi har fulgt op på støjklagerne ved at kontakte Bach Gruppen. Vi har appelleret til, at de så vidt muligt tager hensyn til beboerne i området.

Vi vil bruge de redskaber, vi har til rådighed for at følge op på, at Bach Gruppen overholder reglerne for støjende aktiviteter.

Støjende aktiviteter er eksempelvis:

  • Af- og pålæsning af byggematerialer og affald
  • Anvendelse af trykluftværktøj
  • Anvendelse af elektriske lifte eller lignende
  • Anlægsarbejder med store maskiner, fx gravemaskiner eller vibratorer

Læs mere om reglerne for støjende aktiviteter her:

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune

Retablering af plantebælte

Bach Gruppen har fældet plantebæltet uden at have fået lov. Derfor har Lejre Kommune givet virksomheden besked på at retablere plantebæltet inden årets udgang eller finde en anden løsning i samarbejde med de naboer, der har jord op til det fældede plantebælte.

Lejre Kommune følger op på sagen i tråd med fristen for, hvornår plantebæltet senest skal være retableret, og har desuden i et brev fra borgmester Mette Touborg opfordret Bach gruppen til at etablere læhegnet snarest muligt inden for fristen.

Undersøgelse af mulig forurening med byggeaffald

Vi har igangsat en grundig undersøgelse for at kaste lys over den mulige forurening af byggegrunden med byggeaffald fra København.

Vi har gennemgået de fakta, vi har i sagen, og der er ingen grund til at tro, at der er akut fare for hverken mennesker eller miljø. Vi har allieret os med eksperter fra Orbicon, som skal hjælpe os med at vurdere den nuværende situation og de langsigtede konsekvenser ved en mulig forurening. Vi har også bedt Orbicon om at følge sagens videre forløb.

Samtidig har vi bedt Bach Gruppen redegøre for præcis hvilke materialer, de har kørt til byggepladsen på Kumlehusvej. Vi lægger redegørelsen op her på siden, så alle borgere kan læse den.

Derudover er vi i dialog med Københavns Kommune, som har ansvaret for at give tilladelse til at køre forurenet byggeaffald ud af kommunen og for at anmelde det til modtagerkommunen. Københavns Kommune har taget prøver af byggeaffaldet og har ikke fundet hverken PCB eller bly i materialet.

På baggrund af undersøgelserne beslutter Lejre Kommune, hvad der videre skal ske i sagen – både i forhold til byggeriet og i forhold til Bach Gruppen. Hvis der er tale om, at Bach Gruppen ulovligt har kørt forurenet affald til byggepladsen på Kumlehusvej, er det selvfølgelig helt uacceptabelt.

Yderligere information:

Vi lægger løbende information her på siden.

Har du yderligere spørgsmål eller input til sagen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for Natur & Miljø, Charlotte Schleiter, enten på mail: char@lejre.dk eller på telefon: 46 46 49 17.