Markedet kalder på lokale og økologiske varer

Efterspørgslen efter lokalt producerede varer er stigende. Lige nu er efterspørgslen større end udbuddet, og særligt inden for de økologiske varekategorier mangler der produkter.

Skrevet den. 2. september 2016

Lejre Erhvervsservice har i de seneste år modtaget stadig flere henvendelser fra detailhandlen, grossister og markedsoperatører, der ønsker at komme i kontakt med landmænd, der har interesse i at levere fødevarer til butikker, køkkener eller markeder. Efterspørgslen er især stigende i Roskilde og i København.

Derfor ønsker Udvalget for Erhverv & Turisme at få bedre indblik i de lokale fødevareproducenters udviklingsønsker og –potentialer for på den måde at kunne målrette fødevareerhvervs-fremmeindsatsen blandt andet ved at vise vej til de nye afsætningsmuligheder.

”Udvalget for Erhverv & Turisme vil gerne gøre vores til, at vores lokale fødevareproducenter får gavn af de nye muligheder. Fødevareerhvervet er det andet største erhverv i Lejre Kommune og det særlige ved dette erhverv er, at det bidrager til at skabe arbejdspladser i vores 49 landsbyer. Men det er også et erhverv, der ofte går under radaren af mange erhvervsfremmeindsatser, fordi landbruget er domineret af mindre landbrug”, siger formand for Udvalget for Erhverv & Turisme, Grethe Saabye.

Derfor er der behov for en særlig indsats målrettet de landmænd, der ser udviklingsmuligheder i kvalitetsfødevarer og lokalt salg.

Alle landmænd i Lejre Kommune, der har interesse i at de nye markedsmuligheder vil blive tilbudt at få direkte rådgivning i, hvordan de kan komme videre.

Fakta:

  • 79% af alle landbrug i Lejre Kommune er under 50 ha.
  • 12,6% af landbrugsarealet drives økologisk. Det er det højeste procentvise areal i Region Sjælland.
  • København og omegn spiser anslået 900.000 tons mad om året.
  • Københavns restauranter køber hvert år fødevarer ind for omkring 1.7 mia. kr.