Lejre Kommune har fået ny borgmester

Onsdag aften den 28. september godkendte Kommunalbestyrelsen Mette Touborgs ønske om at fratræde som borgmester. På samme møde blev Carsten Rasmussen valgt som ny borgmester for Lejre Kommune.

Skrevet den. 30. september 2016

Carsten Rasmussen har været aktiv i kommunal politik i ca. 27 år, siden han blev valgt ind i Bramsnæs Kommunalbestyrelse i 1990 – og fortsatte i Lejre Kommunalbestyrelse efter Kommunesammenlægningen i 2007.

I 1994-2001 var han borgmester i Bramsnæs Kommune. Carsten Rasmussen er uddannet skolelærer, og har senest arbejdet som leder af Ungdomsskolen i Frederikssund.

Forhandliger endte med bredt forlig

Carsten Rasmussen havde ikke haft borgmestertitlen i mere end en halv time, da første opgave ventede – nemlig forhandlingerne om Lejre Kommunes Budget 2017-2020.

På det efterfølgende møde i Økonomiudvalget lykkedes det borgmesteren at samle alle partierne i Kommunalbestyrelsen i et bredt budgetforlig.

Det kan du læse om her

Nye medlemmer på posterne

Med sin fratrædelse som borgmester er Mette Touborg også trådt ud af Kommunalbestyrelsen og af alle de råd og nævn, hun hidtil har haft en post i. Derfor er der udpeget nye medlemmer blandt de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer til at varetage de poster, som er blevet ledige.

Du kan læse mere om, hvilke omrokeringer i udvalg, råd og nævn, som nu er besluttet – og hvem der er valgt til de forskellige poster:

Referat af Kommunalbestyrelsens møde den 28. september 2016.