Kandidater til Lejre Kommunes Handicappris søges

Handicaprådet efterlyser kandidater til kommunens Handicappris for 2016.

Skrevet den. 28. september 2016

Frem til tirsdag den 1. november 2016 kan foreninger, organisationer og enkeltpersoner indstille kandidater til Lejre Kommunes Handicappris for 2016.

Formålet med prisen er at påskønne et ekstraordinært, godt arbejde for personer med handicap og deres vilkår i Lejre Kommune. Der er ingen begrænsninger i mulige modtagere af prisen, da det væsentlige er virket for handicapsagen i kommunen.

Prisen uddeles ved et arrangement i Hvalsø Aktivitetscenter (Østergade 1, Hvalsø) på Den Internationale Handicapdag lørdag den 3. december 2016. Prisen er i år på 5.000 kr.

Prisen er indstiftet af Lejre Kommunes Handicapråd for at sætte fokus på arbejdet med at skabe lige vilkår for mennesker med handicap i kommunen.

Mulige modtagere

Feltet af mulige modtagere er bredt. Det kunne f.eks. være:

  • en institution - offentlig som privat - der har valgt nye veje og har opnået gode resultater
  • en organisation, forening, sammenslutning eller ildsjæl, der i særlig grad har arbejdet for personer med handicap og deres vilkår
  • en virksomhed, der har udnyttet potentialet hos personer med handicap
  • et privatbyggeri, hvor der bevidst er arbejdet med at lave gode adgangsforhold, så personer med handicap får lige vilkår.

Indstilling til prisen

Alle foreninger, organisationer og enkeltpersoner kan indstille kandidater til handicapprisen.

Kandidatindstillingen skal indeholde følgende punkter:

  • Kandidatens navn, adresse og eventuel e-mail
  • Kandidatens officielle virke
  • Begrundelse for indstilling til Handicapprisen
  • Indstillerens navn, adresse, e-mail og eventuelle relation til kandidaten.

Indstillingen sendes til Handicaprådet i Lejre Kommune (Lejrevej 15, 4320 Lejre) eller på e-mailadressen jabi@lejre.dk.

Fristen for indstilling af kandidater er tirsdag den 1. november 2016.

Handicaprådet udpeger modtageren af prisen på sit møde medio november 2016.

Modtageren kontaktes herefter med henblik på at aftale nærmere omkring selve prisoverrækkelsen. Modtageren offentliggøres først ved overrækkelsen af prisen.

Vinderen af prisen i 2014, arkitekt Erik Bahn, sagde i sin takketale blandt andet:

- I Danmark kan vi lære rigtig meget af udlandet, så pengene vil min hustru og jeg bruge på en studietur til Barcelona, der efter OL i 1992 har arbejdet målrettet med fysisk tilgængelighed.

Læs mere

Læs mere om prisen og Handicaprådet her