Hvordan skaber vi den bedste adgang til Hyllegården?

Skrevet den. 27. september 2016

Natur- og Miljøklagenævnet har underkendt den vedtagne lokalplan 40 for en adgangsvej til Hyllegården – det nye byudviklingsområde sydvest for Hvalsø. Lokalplanen blev underkendt, fordi den ikke var i overensstemmelse med kommuneplanen.

Kommunalbestyrelsen ønsker at benytte den nye situation til at genoverveje, hvilken løsning af adgangsforholdene til Hyllegården, der samlet set vil være den bedste. Derfor indkalder Lejre Kommune idéer og forslag til løsninger for adgangen til Hyllegården – løsninger, der skal arbejdes videre med i et kommende kommuneplantillæg for adgangen til Hyllegården.

Hvis du har idéer og forslag til løsninger for adgangen til Hyllegården, så send dem til plan@lejre.dk senest den 20. oktober 2016.

Se ”Debatoplæg om indkaldelse af ideer og forslag til adgangsvej til Hyllegården” her.