Renoveringen af Munkholmbroen bliver forsinket

Arbejdet med istandsættelse af Munkholmbroen har nu været i gang siden sommeren. Broen har dog vist sig at være i dårligere stand end forventet, og den nordlige del af broen bliver derfor først renoveret i 2017.

Skrevet den. 10. oktober 2016

Under istandsættelsen af den sydlige halvdel af brodækket har det vist sig, at det underliggende brodæk var i dårligere stand end forventet. Den dårligere stand har betydet, at der skal bruges mere nænsomme metoder til renoveringen af brodækket. Men disse metoder er mere tidskrævende og betyder derfor, at renoveringen af hele brodækket ikke kan nås i år.

Broens nordlige del renoveres i 2017

Lejre og Holbæk Kommuner forventer, at den sydlige halvdel af brodækket bliver gjort færdig i starten af november, hvorefter broen igen bliver åbnet for al trafik, indtil arbejderne fortsætter i 2017. 

På grund af forsinkelserne må arbejdet på den nordlige og sidste del af broen udskydes til 2017, fordi det ikke er muligt at udføre reparations- og belægningsarbejderne om vinteren. Istandsættelsen af Munkholmbroen fortsætter i marts 2017, og det er forventet, at de resterende arbejder er afsluttet i juni 2017.

En holdbar bro

Udover udskiftning af brobelægningen har arbejdet også omfattet renovering af brobuerne og maling af rækværker. Samtidig med udskiftning af den resterende belægning i 2017, bliver brodækkets underside og bropillerne istandsat.

Når arbejderne er færdige, kan Munkholmbroen sandsynligvis stå de næste 15 – 20 år uden større vedligeholdelsesarbejder og dermed også uden gener for trafikanterne.