Lejre Kommunes budget er endeligt vedtaget

Det brede forlig om kommunens budget 2017-2020, som samtlige partier indgik i sidste uge, blev torsdag aften den 6. oktober endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Skrevet den. 7. oktober 2016

– Jeg er meget tilfreds med vores budgetaftale, hvor vi bl.a. udvider driftsbudgettet med ca. 45 mio. kr., som vi tilfører børneområdet, ældreområdet og det specialiserede område, siger borgmester Carsten Rasmussen.

For at gøre det muligt at tilføre 45 mio. kr., har forligspartierne tilsvarende fundet drift reduktioner på andre områder for 10,8 mio. kroner, herunder en besparelse på konsulentudgifter, og der er reduceret i anlægsbudgetterne.

Samtidig øger Lejre Kommune sin likviditet med cirka 46 mio. kroner. Det vil give en kassebeholdning på mellem 58-112 mio. kroner.

I dette tal er der ikke indregnet de indtægter, der vil komme fra jordsalg til boliger og erhvervsjord. Salg med et provenu på 30-50 mio. kroner. Det skal ses i forhold til den økonomiske politik, som alle partier står bag, som definerer, at Lejre Kommune skal have en kassebeholdning på minimum 50 mio. kroner.

Fastholder service på kernevelfærd

Budgetforliget for de kommende fire år står i høj grad på skuldrene af de seneste års politiske indsatser. Der er således ikke tale om et budgetforlig med de store armbevægelser men i højere grad en videreførelse af allerede iværksatte tiltag og prioriteringer.

  • Med det foreliggende budgetforlig sætter vi ikke mange nye skibe i søen. Vi sikrer i stedet, at allerede søsatte skibe kan fortsætte på deres rejse, og forhåbentligt komme godt i havn. Det handler eksempelvis om fortsat udvikling af kommunens byer og lokalsamfund, det handler om at sikre, at ledige borgere kan komme i job eller uddannelse, og det handler om fortsat fokus på vores børn og unge i Lejre Kommune, siger Carsten Rasmussen.

Hjælp til borgere med demens

På enkelte områder har politikerne i Lejre Kommune haft et ønske om at sætte yderligere fokus med budget 2017-2020. Det gælder eksempelvis demensområdet, hvor Lejre ligesom landets øvrige kommuner oplever en stigning i antallet af borgere med demens.

Lejre Kommune vil bruge det kommende år til at få kortlagt situationen og til at pege på, hvilke indsatser der er brug for i de kommende år.

Politikerne er indstillet på også at prioritere flere ressourcer til området. Med det indgåede budgetforlig bliver der fra 2018 og frem årligt afsat 1 mio. kr. til at øge normeringerne på demensområdet.

Bredt forlig giver tyngde

Processen omkring de afsluttende politiske forhandlinger i Lejre Kommune har været noget anderledes i år på grund af borgmesterskift. Men dette til trods, lykkedes det partierne at finde hinanden i et bredt budgetforlig.

Derfor kunne Carsten Rasmussen som nyvalgt borgmester torsdag aften forelægge et budgetoplæg for de kommende fire år, som hele Kommunalbestyrelsen bakker op om.

Det giver budgetforliget mere tyngde, hvilket er til gavn for både kommunens borgere og vores medarbejdere i organisationen. Det vil jeg gerne takke alle parter for, slutter Carsten Rasmussen.

Kontaktinformation

Borgmester Carsten Rasmussen, tlf.: 20 26 13 00, carr@lejre.dk