Evaluering af Lejre Kommunes Handicappolitik

Skrevet den. 14. oktober 2016

I 2012 vedtog Lejre Kommune en Handicappolitik. I politikken står ”At borgere med handicap har samme rettigheder og muligheder for at udnytte deres kompetencer som alle andre borgere i Lejre Kommune”. Derfor vedtog Kommunalbestyrelsen en Handicappolitik med tre fokusområder: 

  1. Et aktivt liv for alle
  2. Læring i tilgængelige og inkluderende rammer
  3. Tilgængelighed til offentlig service

Nu skal Handicappolitikken evalueres – har den haft den ønskede virkning?

Sammen med Handicaprådet vil Lejre Kommune undersøge, om Handicappolitikken har virket.

- Jeg er glad for, at vi skal evaluere Handicappolitikken. Vi vil give mennesker med funktionsnedsættelser de samme rettigheder og muligheder for at udnytte deres kompetencer som alle andre borgere i Lejre Kommune, udtaler Leif V. Nielsen, formand for Udvalget for Social, Sundhed og Ældre. - Evalueringen kan gøre os klogere på, hvad vi gør godt, og hvor vi kan blive bedre.

Borgere

I de kommende måneder vil Lejre Kommune gerne tale med borgere med funktionsnedsættelse, pårørende, praktiserende læger, patientforeninger og interesseorganisationer.

- Vi vil i kontakt med flest mulig borgere, når vi evaluerer politikken, så alle der har berøring med området bliver hørt om deres erfaringer. Vi håber, at så mange som muligt vil deltage i evalueringen, siger Jan Andersen, formand for Handicaprådet.

Hvis borgere ønsker at deltage, er de velkomne til at kontakte Udviklingskonsulent Helena P. N. Jørgensen, hpnj@lejre.dk eller 20583247.

Fakta:

Lejre Kommunes handicappolitik blev vedtaget i 2012 og skal evalueres i 2016. Ud over de tre fokusområder: 1) Et aktivt liv for alle 2) læring i tilgængelige og inkluderende rammer og 3) Tilgængelighed til offentlig service, blev det besluttet, at alle dagsordener til de politiske udvalg skulle forsynes med et punkt, hvor man skal tage stilling til, om sagen har handicappolitisk relevans.

Evalueringen skal komme med en vurdering af

  • Hvordan implementeringen af handicappolitikken er forløbet
  • I hvilken grad politikkens målsætninger er blevet indfriet
  • Om det har haft en effekt, at de politiske dagsordenssager er blevet forsynet med en rubrik, der fordrer stillingtagen til handicappolitiske perspektiver.

Evalueringen foretages af en projektgruppe bestående af Formanden for Handicaprådet samt repræsentanter fra Center for Job og Social, Center for Børn, Unge og Familie, Center for Ejendomme og Trafik og Center for Velfærd og Omsorg. Evalueringen ventes offentliggjort første halvår 2017.