Samarbejde om gode vilkår for pendlerne

Tirsdag den 15. november mødtes Lejre Kommune med Pendlerklubben for Hvalsø og Lejre stationer om den fælles interesse i at sikre gode vilkår for togpendlerne.

Skrevet den. 18. november 2016

– Det giver god mening at hjælpe hinanden med det, der er vores fælles interesse – nemlig at folk kan komme hensigtsmæssigt til og fra vores kommune med toget, siger borgmester Carsten Rasmussen, der har inviteret pendlerklubben til at mødes ca. en gang hvert halve år.

Bedre togbetjening af de to stationer, Lejre og Hvalsø. P-pladser og adgangsforhold for pendlerne, cykelparkingspladser samt ordentlige venteforhold på stationerne. Det er nogle af de fokusområder, Lejre Kommune og Pendlerklubben vil samarbejde om. Lejre Kommune har tilbudt at lægge nogle ressourcer i det fælles arbejde med at lave analysearbejde om befolkningsudvikling, pendlertal osv.

– For mange familier er det helt afgørende, at der er gode togforbindelser til og fra Lejre og Hvalsø stationer, når deres hverdag skal hænge sammen. Vi véd også, at beslutningen om at flytte til vores kommune – eller beslutningen om at lægge sin virksomhed her - ofte afhænger af, om der er gode transportmuligheder. Derfor har vi en interesse i, at der er ordentlige forhold for togpendlerne – og det gælder både antallet af togafgange, parkering for både biler og cykler ved stationerne, koordinering med bustider, osv., siger borgmester Carsten Rasmussen.

Pendlerklubbens talsmand, Erwin Næs, hilser initiativet velkommen:

– Det er et rigtig godt initiativ fra Kommunalbestyrelsen, der nu er taget initiativ til. I Pendlerklubben ser vi frem til et bredt politisk og kontinuerligt samarbejde med Lejre Kommune om en bedre togbetjening. Der er helt klart et potentiale for togforbedringer især for Lejre, men også for Hvalsø. I den sammenhæng vil Kommunalbestyrelsens engagement samt kommunens indsigt i befolkningsprognoser og vurderinger af pendlernes behov for transport til og fra kommunen være afgørende for at opnå den bedst mulige togbetjening. I forhold til vores dialog med DSB og Transportministeren, hæfter vi os i øvrigt ved, at de forslag som vi har til forbedringer, langt hen af vejen kan holdes inden for den nuværende økonomiske ramme, siger han.

Borgmester Carsten Rasmussen supplerer:

– Jeg vil lægge op til, at Kommunalbestyrelsen sætter konkrete mål for Lejre Kommunes arbejde på området. Lejre Kommune er en pendlerkommune, og togforbindelsen er en livsnerve for mange af dem, der bor her. Derfor er det oplagt, at vi sætter os nogle mål for, hvordan vi som kommune vil bidrage til at både familier, erhvervsfolk og besøgende kan komme nemt til og fra kommunen med toget.

Første møde mellem kommunen og pendlerklubben fandt sted tirsdag den 15. november, og allerede i januar 2017 skal det næste møde afholdes. Derefter er der lagt op til halvårlige møder, hvor Lejre Kommune og Pendlerklubben skal drøfte aktuelle og kommende udfordringer.

Borgermøde om parkering ved Lejre Station

En af de førstkommende udfordringer er, at finde parkeringspladser til pendlerne ved Lejre Station, når den midlertidige grusparkeringsplads skal nedlægges. Lejre Kommune inviterer til borgermøde om udfordringen og informerer om de muligheder, der er. Borgermødet vil foregå tirsdag den 29. kl. 19-21 på Rådhuset i Allerslev. Alle er velkomne.

Faktaboks:
  • 70% af borgerne i Lejre Kommune pendler hver dag ud af kommunen og tilbage igen med bil, bus eller tog, når de skal på arbejde, i skole eller til og fra andre aktiviteter uden for kommunen.
  • De to togstationer, Hvalsø og Lejre Stationer, betjener hver dag ca. 4400 rejsende tilsammen.
  • Hvalsø og Lejre Pendlerklub er en frivillig sammenslutning som varetager pendlernes interesser for en bedre togbetjening på stationerne i Hvalsø og Lejre. Læs mere: facebook.com/pendlerklub.