Ministeriet blåstempler Hvalsø-byfornyelse

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har godkendt byfornyelsesprogrammet for Hvalsø Bymidte, og nu kan de engagerede deltagere i arbejdsgrupperne gå videre med at realisere planerne.

Skrevet den. 15. november 2016

- Områdefornyelsen er et fyrtårn for hele Lejre Kommune, fordi den bygger på et  nytænkende samarbejde mellem borgere, virksomheder, foreninger og kommunen, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Målsætningerne for Hvalsø er klare: Der skal være en grønnere og mere trafiksikker bymidte, en værdig og velfungerende hovedgade, en synlig og stærk adgang til naturen, bedre sammenhæng mellem byens forskellige områder, flere attraktive og frodige mødesteder i bymidten, med mere. Det skal være en by man bakker op om, og føler, at man hører til i.

Disse målsætninger skal nu realiseres blandt andet med midler fra både kommunen og staten, og med en række lokale arbejdsgrupper og ildsjæle, som er fundamentet for hele udviklingsarbejdet.

Arbejdsgrupperne tæller eksempelvis ”Hovedgadegruppen”, ”Kropladsgruppen”, ”Blomsterkassegruppen”, ”Stationsgruppen”, ”Frodighed og samspilsgruppen” og flere andre.

- Det handler om at fortsætte den positive udvikling, som allerede er i gang til gavn for hele byen og dens store opland. Og den langsigtede udvikling skal ikke kun hvile på de nuværende arbejdsgrupper, men hele byen, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Målet med områdefornyelsen er, at det også vil skabe mulighed for yderligere fundraising og tiltrækning af investeringer og samarbejder, som følger af aktiv byudvikling og en mere attraktiv by.

Vi skaber byen sammen

Det godkendte byfornyelsesprogram for Hvalsø har et budget på 9 mio. kr. som finansieres med 3 mio. kr. fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og 6 mio. kr. fra Lejre Kommune.

Dermed er der skabt grundlag for gennemførelse af en række de forbedringer, som efterspørges af både lokale borgere, virksomheder og politikere.

- Vi véd godt, at realiseringen af planerne ikke sker i morgen. Byfornyelse er et langt sejt træk – særlig fordi der er mange forskellige aktører, som skal arbejde godt sammen og blive enige om fremgangsmåden og prioriteringerne i hele indsatsen. Ikke desto mindre er vi rigtig godt tilfredse med, at vi nu har et konkret og godkendt program for, hvordan vi gerne vil udvikle Hvalsø bymidte til gavn for både nuværende og kommende beboere og erhvervsdrivende, slutter borgmester Carsten Rasmussen.

Faktaboks
  • Med projektet ”Vores Hvalsø” tog Lejre Kommune i 2014 initiativ til det samarbejde med borgere og erhvervsdrivende om at definere udviklingsønskerne og -potentialerne for Hvalsø By.

  • Lejre Kommune ansøgte den 8. april 2015 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, nu Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, om støtte til områdefornyelse i Hvalsø.
  • Ministeriet valgte at imødekomme ansøgningen den 26. august 2015 med 3 mio. kr. under forudsætning af, at Lejre Kommunes eget bidrag til områdefornyelsen udgør et beløb, der er mindst det dobbelte af den tildelte udgiftsramme – i alt 6. mio. kr.
  • Dermed er der et basisbeløb på 9 mio. kr. til områdefornyelse i Hvalsø Bymidte. En forudsætning for støtten er, at interessenterne i området inddrages i planlægning og gennemførelse af indsatsen.
  • Derudover er der blevet samlet tilvejebragt 3 mio. kr. til bymidtens nedslidte bygninger, forudsat at ejerne af bygningerne bidrager med 1,5 mio. kr.