Lejre Kommune investerer i digital læring

Med en investering på 14,2 mio. kr. opgraderer og udskifter Lejre Kommune nu IT-udstyr i kommunens otte folkeskoler. – Det handler om at uddanne eleverne til fremtidens samfund med alle de kompetencer, det kræver – og så skal de digitale redskaber også være i orden, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Skrevet den. 15. november 2016

Ældre PC’er der ikke virker, som de skal. Ventetid når netværket ikke er hurtigt nok. Tablets og digitale tavler, som trænger til at bliver udskiftet. Det er nogle af de udfordringer, skolerne i dag oplever. Det stjæler tid fra undervisningen og er til daglig irritation for både lærere, pædagoger og elever.

Det skal der laves om på, når Lejre Kommune inden for det kommende år begynder en større udskiftning af IT-udstyr til skolerne.

I perioden 2016-2020 skifter kommunen således både det trådløse netværk og de udtjente PC’er, tablets og digitale tavler, skolerne bruger i dag. De første 10,1 mio. kr. bliver allerede investeret i slutningen af 2016 og i starten af 2017 – altså inden for nogle få måneder.

Investeringen vækker begejstring blandt skolernes personale.

  • Jeg har svært ved at skjule min begejstring over den tiltrængte investering og opmærksomhed mod de digitale undervisningsmuligheder. Både lærerne og pædagogerne har set frem til at udvikle bedre og mere understøttende læringsformer i undervisningen ved hjælp af de digitale muligheder, fortæller IT-vejleder på Kirke Hyllinge Skole, Martin Sarquah-Djurhuus.

Visionen om digitale frontløbere

Lejre Kommune har en digitaliseringsstrategi for sine skoler – med en klar målsætning om at være i front med udviklingen af såkaldte digitale læringsmiljøer.

  • Når vi er ambitiøse med de digitale redskaber i skolerne, så er det ikke bare for at have noget smart udstyr. Digitalisering er en naturlig del af elevernes bevidsthed og læring, og derfor skal digitalisering inddrages som et naturligt læringsredskab for undervisningen og lærernes arbejde med at uddanne elever til at blive ansvarlige, reflekterende og livsduelige medborgere, slutter borgmester Carsten Rasmussen.
Faktaboks
  • I perioden 2016-2020 skifter Lejre Kommune både det trådløse netværk og de forældede digitale enheder, skolerne bruger i dag. Det drejer sig om de gamle PC’er, tablets og digitale tavler, som det økonomisk ikke kan betale sig at vedligeholde.
  • Investeringen er på 14,2 mio. kr., hvoraf 10,1 mio. kr. af investeringsbehovet ligger ultimo 2016 / primo 2017. Derudover planlægges med en investering på 1,7 mio. kr. i 2018 og 2,4 mio. kr. i 2019.
  • Udgifterne finansieres via en leasingordning, hvor Lejre Kommune deler udgiften over fire år. Læs mere på lejre.dk: Referat af Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2016.