I Lejre Kommune bliver det nemmere at genbruge i 2018

I 2018 får borgerne i Lejre Kommune mulighed for at sende endnu mere affald til genbrug hjemme ved deres bolig i stedet for at skulle på genbrugspladsen med det. Det besluttede Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune mandag den 31. oktober 2016.

Skrevet den. 4. november 2016

Kræver lidt mere plads ved boligerne og i køkkenet

Med den nye ordning får borgerne to nye todelte skraldespande på 58 cm i bredden i stedet for deres gamle skraldespand til blandet affald. I den ene todelte skraldespand skal borgerne lægge madaffald og restaffald i hver sit rum. I den anden todelte skraldespand skal borgerne lægge plastaffald og metalaffald i hver sit rum. Skraldespanden til papir på 48 cm. bliver stående og skal fortsat bruges til papir.

”Vi er godt klar over, at beslutningen betyder, at nogle borgere skal lave lidt om på indretningen i deres indkørsel, så der er plads til tre skraldespande”, siger formand for Udvalget for Teknik & Miljø i Lejre Kommune, Martin Stokholm og fortsætter: ”Det beklager vi, men vi håber samtidig, at det er muligt at finde en løsning, når vi varsler det i så god tid. Borgerne er jo ikke forpligtet til at have skraldespandene stående i indkørslen. Skraldemanden henter hele 45 meter fra kørevejen, hvis adgangsvejen til skraldespandene i øvrigt er i orden. Alternativt kan borgerne selv køre skraldespandene frem den dag, de bliver tømt. Vi har en service, hvor man kan få en sms dagen før, ens skraldespande bliver hentet”.

Der er også boliger, hvor der simpelthen ikke er plads til flere skraldespande. F.eks. ved små rækkehuse med små forhaver. Mange af disse boliger har i forvejen en fælles løsning til affaldet, og det kan de som udgangspunkt også fortsætte med i 2018. Også nye boligområder der ønsker fælles løsninger kan få det i 2018, lyder det fra Lejre Kommune, der i dialog med grundejerforeningerne i løbet af 2017 vil udvikle nogle retningslinjer for etablering af fælles løsninger i fremtiden.

I køkkenet kan der blive brug for at indrette sig anderledes, så mest muligt affald sorteres og genanvendes i 2018. Borgerne i Lejre Kommune vil få udleveret bionedbrydelige poser til madaffaldet og muligvis også en tilhørende spand. ”Vi vil se på, hvordan vi gør det lettest for flest mulige borgere at sortere. Der er nemlig ingen tvivl om, at god sortering starter i køkkenet”, siger Martin Stokholm.

Det giver god mening at sortere metal fra

Metalaffaldet skal også sorteres fra hjemme ved borgerne. Også selvom mange borgere oplever, at de ikke har meget metalaffald på daglig basis. Martin Stokholm, der er formand for udvalget for Teknik & Miljø forklarer, hvorfor det giver god mening at have et separat rum i skraldespanden til metalaffaldet: ”Metalaffaldet er noget af det affald, som vi tjener penge på at sende til genanvendelse. Sender vi det til forbrænding, så koster det penge. Pengene for metalaffaldet skal vi bruge til at holde prisen på de nye affaldsordninger nede. Så derfor er det vigtigt, at vi sorterer så mange som muligt at dåserne fra de flåede tomater fra”.

Hele Danmark skal genbruge mere

I mange af Lejres nabokommuner er man allerede langt med at tilbyde lette sorteringsmuligheder til borgerne, så det nationale mål om 50 % genanvendelse i 2022 kan blive nået. I Holbæk sorterer borgerne f.eks. allerede i tre todelte skraldespande. Og i Roskilde skal borgerne fra 2017 også finde plads til en skraldespand mere ved boligen. I Roskilde går man ligesom i Lejre Kommune over til to gange todelte skraldespande samt en skraldespand til papir. Dog skal man i Roskilde sortere glas fra ved boligen i stedet for plast. Det nationale mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet har til hensigt at sikre, at ressourcerne i affaldet bevares og genbruges i stedet for at blive brændt af.