Flere projekter for Degnejorden blev præmieret

Vinderen af idékonkurrencen for Degnejorden blev arkitektfirmaerne Dissing+Weitling samt MOVE Arkitektur med deres bud på, hvordan Degnejorden midt i Lejre Stationsby kan udvikles til boligområde. Samtidig valgte dommerkomiteen at præmiere flere andre konkurrenceforslag.

Skrevet den. 22. november 2016

 – Vi har fået et værdifuldt grundlag at arbejde videre med, når vi nu skal til at definere, hvilke elementer fra de forskellige forslag, vi gerne vil gå videre med, siger borgmester Carsten Rasmussen, der er formand for dommerkomitéen.  

Med sit bud på en moderne, bæredygtig landsby, der fokuserer på fællesskaber og integrerer naturen og landskabet i bebyggelsen, blev vinderforslaget præmieret som dét forslag, der bedst svarer på konkurrenceprogrammet.

Vinderforslaget blev præmieret for sit ”hovedgreb” med sin disponering af boliger, landskab og fællesskab.

I boksen til højre kan du se dommerbetænkningen med flere detaljer om vinderprojektet og de øvrige præmierede forslag fra idékonkurrencen.

Arkitekterne bag vinderforslaget fortæller om deres motivation for projektet:

- Det ligger os meget på sinde, hvordan vi i fremtiden udvikler vores byer, så vi får skabt bosteder med grobund for fællesskaber med fokus på naturen samt de behov og drømme, de kommende beboere har. Derfor var vi motiverede af Lejre Kommunes forarbejde med Vores Sted-grundlaget, hvor både herboende og udefrakommende borgere fortæller, hvad der er vigtige værdier for dem, siger Christina Olsen, stifter og partner af MOVE Arkitektur.

Fra Dissing+Weitling er der begejstring for projektet:

- Vi har lagt vægt på at skabe gode rum til fællesskaber. Plads til at være alene og plads til at være sammen. Og vi har søgt at gøre rammerne så fleksible, at det er muligt for beboerne at skabe deres egne boformer. Forskellige boformer, som kan forandre sig gennem tid, siger Daniel Hayden, partner i Dissing+Weitling.

Endnu ikke færdigt koncept

Dommerkomiteen valgte at præmiere én vinder og fire ”indkøb” – altså fire andre forslag, som hver i sær indeholder gode løsninger på dele af opgaven.

- Det betyder, at når vi skal arbejde videre med en lokalplan sammen med det vindende team, så bliver det ikke kun med udgangspunkt i vinderprojektet. Udgangspunktet vil være i flere af de idéer, der er præmieret. Vi har altså endnu ikke et færdigt koncept for Degnejorden, men foran os ligger en spændende proces hvor vi arbejder videre med hovedgrebet og de andre elementer, vi gerne vil gå videre med, fortæller borgmester Carsten Rasmussen og tilføjer:

- Vi vil fortsat inddrage borgere, naboer og grundejerforeninger her i lokalområdet, og der vil være høring af den kommende lokalplan. Og vi kommer ikke kun til at arbejde med Degnejorden. Vi kommer også til at kigge på forskellige muligheder og drøfte forskellige scenarier i forhold til den omkransende by, i forhold til infrastruktur og andre vigtige sammenhænge.

Arkitektforening: Godt med konkurrence

Muligheden for at arbejde grundigt med udvikling af Degnejorden til et boligområde bliver fremhævet af direktør for Arkitektforeningen, Jesper Pagh:

- Lejre Kommune har truffet en moden beslutning ved at bruge konkurrencen som redskab til at finde frem til, hvilken løsning for Degnejorden, der kunne finde sted. Konkurrencen kan netop belyse behov og muligheder fra mange forskellige vinkler. De mange forslag fra forskellige tegnestuer er med til at sikre, at alle involverede kan gennemtænke ønsker og visioner meget grundigt. I dette tilfælde er der kastet særligt lys på store potentialer i Lejre som stærke fællesskaber, frirum til initiativ og det at bo i naturen tæt på storbyen, siger han.

Udstilling af præmierede forslag

Plancherne med projekterne bliver hængende på Rådhuset i Allerslev indtil 9. december, så man kan komme forbi og se dem.

Mere information

Find mere information om arbejdet med udstykningen af Degnejorden her.

Faktaboks:
  • Lejre Kommune købte i midten af 1970’erne arealet ”Degnejorden” i Lejre By med henblik på udstykning til boligbebyggelse.
  • Lejre Kommunalbestyrelse udskrev i juni 2016 en idékonkurrence for at få de bedste bud på, hvad der skal til for at skabe et skønt og levende område med gode boliger på Degnejorden..
  • Efter offentliggørelsen af vinderprojektet skal det besluttes, hvilke elementer af de forskellige præmierede forslag, man ønsker at arbejde videre med.
  • Derefter følger en proces med udarbejdelse af en ny lokalplan for området, en høring af lokalplanen – og derefter en efterfølgende præcisering i et eller flere udbud, før boliger bliver bygget og solgt i 2018/2019.