Få støtte til at skabe liv og attraktivitet

Har du den helt rigtige idé til opstart eller udvikling af en virksomhed? Eller brænder du for at skabe mere liv og attraktive levevilkår i dit lokalsamfund? Drømmer du om at yde dit bidrag til områdets turisme? Så kan det være dit projekt, der får støtte hos LAG Midt-Nordvestsjælland. Næste ansøgningsfrist er den 20. januar 2017.

Skrevet den. 11. november 2016

LAG hjælper projekter igang

I Lejre har to driftige, lokale iværksættere, Claus Langer og Kristian Emborg, købt et gammelt kornlager tæt på Lejre Station. Planen er at omdanne bygningen til et iværksætterhus med navnet ’Spor 3’. Iværksætterhuset får plads til ca. 25 iværksættere og planen er at åbne op i 2017. Claus Langer og Kristian Emborg har modtaget 250.000 kr. fra LAG til at realisere deres projekt. 

”LAG midlerne betyder meget for os i en opstartsfase. Det flotte beløb på kr. 250.000,- er med til at give ro i projektstarten. Bevillingen gør, at vi tør øge risikoen, i nogle af de øvrige tiltag vi påtænker, for at gøre SPOR 3 Iværksætterhus til et bæredygtigt, udviklende og sjovt sted at opholde sig”, siger projektudvikler Claus Langer.

LAG støtter også op om tværkommunalt samarbejde. De fem kommuner i Midt-Nordvestsjælland har indgået et storstilet samarbejde omkring udviklingen af en 200 km. lang cirkulær cykelrute. Idéen om ’Istidsruten’ er blevet modnet over de seneste år, og LAG Midt- Nordvestsjælland, der har støttet projektet med ½ mio. kr., ser store potentialer i en fælles cykel- og oplevelsesrute gennem de fem kommuner.

LAG er en rigtig god mulighed til at få støtte til at komme godt i gang med lokale initiativer, der på forskellig vis gør det endnu mere attraktivt at bo og arbejde her i Lejre Kommune. Støtten til Lageret og ’Istidsruten’ er blot to af fyrre projekter, som LAG har støttet de seneste år og netop de to viser bredden i de initiativer som LAG kan støtte”, fortæller Grethe Saabye, formand for Erhverv & Turisme og medlem af LAG-bestyrelsen.

Gå i dialog

Nynne Larsby Friis og André Nielsen, der er koordinatorer for LAG Midt-Nordvestsjælland opfordrer alle med en god idé til at tage kontakt til LAG-sekretariatet for at få vurderet mulighederne for støtte.

Fakta

LAG planlægger 2-3 ansøgningsfrister i 2017. Næste ansøgningsfrist er den 20. januar 2017.

Læs mere om LAG-puljen her

Der skal udfyldes ansøgningsskema, som findes på hjemmesiden.

Der er krav om mindst 50-60 % medfinansiering afhængig af hvem der ansøger. Det ansøgte beløb skal minimum være 50.000 kr.

LAG'erne er oprettet som led i EU og Danmarks Landdistriktsprogrammer. Den aktuelle programperiode dækker årene 2014-2020.

LAG Midt-Nordvestjællands udviklingsstrategi 'Liv i Baghaven' beskriver, hvordan iværksætteri, bosætning og turisme kan udvikles og styrkes i perioden 2014-2020. Du kan læse strategien på hjemmesiden.

Følgende kommuner er en del af LAG Midt-Nordvestsjælland: Holbæk, Sorø, Odsherred, Kalundborg og Lejre.